הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - פרטיות קטינים), התשפ"א-2021

הצעת חוק פרטית [פ/991/24] של חברת הכנסת קארין אלהרר, המבקשת להוסיף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התייחסות פרטנית לפרטיותם של קטינים. חברת הכנסת אלהרר הגישה הצעות חוק זהות במהלך הכנסת ה-22 [פ/38/22] והכנסת ה-23 [פ/342/23]. הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5241/20].