הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - פרטיות קטינים), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/342/23] של חברת הכנסת קארין אלהרר, המבקשת להוסיף לחוק הגנת הפרטיות התייחסות פרטנית לפרטיותם של קטינים. הצעת חוק זהה הוגשה על-ידי חברת הכנסת אלהרר בכנסת ה-22 [פ/38/22]. הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל [פ/5241/20].