הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - פרטיות קטינים), התשע"ח-2018

הצעת חוק פרטית [פ/5241/20] של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, המבקשת להוסיף לחוק הגנת הפרטיות התייחסות פרטנית לפרטיותם של קטינים.