הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הזכות להישכח), התש"ף-2019

הצעת חוק פרטית [פ/219/22] של חברי הכנסת עפר שלח ויזהר שי, המבקשת להעניק לביהמ"ש את הכלים להורות לאתר אינטרנט להסיר תכנים הפוגעים בפרטיותו של אדם. כאשר לא ניתן, מסיבות שונות, להורות לאתרים למחוק את התוכן, התיקון המוצע מעניק לביהמ"ש את הסמכות להורות לספקיות האינטרנט להסיר או לחסום קישורים פוגעניים לתוכן. הצעת חוק זהה [פ/3066/20] הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חברת הכנסת עפר שלח וקבוצת חברי כנסת.

הצעות חוק בשם זהה, אך שונות ביחס למנגנון המוצע בהן, הוגשו על-ידי חבר הכנסת עופר שלח ואח' בכנסת ה-19 [פ/2648/19] ובכנסת ה-20 [פ/1565/20] ועל-ידי חברת הכנסת מירב בן ארי בכנסת ה-20 [פ/3867/20]. הצעות אלה ביקשו לאפשר לאדם שרואה עצמו נפגע מפרסום מידע אישי באינטרנט, לפנות למנוע חיפוש שבאמצעותו אותר המידע, בבקשה להסירו. במידה ומנוע החיפוש סירב לבקשה או לא השיב לה, קובעות הצעות אלה מנגנון המאפשר פנייה לבית המשפט בעניין זה.