הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הזכות להישכח), התשע"ז-2017

הצעת חוק פרטית [פ/3867/20] של חברת הכנסת מירב בן ארי, המבקשת לאפשר לאדם שרואה עצמו נפגע מפרסום מידע אישי באינטרנט, לפנות למנוע חיפוש שבאמצעותו אותר המידע, בבקשה להסירו. במידה ומנוע החיפוש סירב לבקשה או לא השיב לה, קובעת ההצעה מנגנון המאפשר פנייה לבית המשפט בעניין זה. הצעות חוק זהות הוגשו על-ידי חבר הכנסת עופר שלח ואח' במהלך הכנסת ה-19 [פ/2648/19] וה-20 [פ/1565/20]. 

הצעת חוק בשם זהה, אך שונה ביחס למנגנון המוצע בה, הוגשה על-ידי חבר הכנסת עופר שלח ואח' בכנסת ה-20 [פ/3066/20]. הצעה זו ביקשה להעניק לביהמ"ש את הכלים להורות לאתר אינטרנט להסיר תכנים הפוגעים בפרטיותו של אדם. כאשר לא ניתן, מסיבות שונות, להורות לאתרים למחוק את התוכן, התיקון המוצע ביקש להעניק לביהמ"ש את הסמכות להורות לספקיות האינטרנט להסיר או לחסום קישורים פוגעניים.