הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הזכות להישכח), התשע"ו-2016

הצעת חוק פרטית [פ/3066/20] של חברי הכנסת עפר שלח ואורי מקלב, המבקשת להעניק לביהמ"ש את הכלים להורות לאתר אינטרנט להסיר תכנים הפוגעים בפרטיותו של אדם. כאשר לא ניתן, מסיבות שונות, להורות לאתרים למחוק את התוכן, התיקון המוצע מעניק לביהמ"ש את הסמכות להורות לספקיות האינטרנט להסיר או לחסום קישורים פוגעניים.

הצעות חוק בשם זהה, אך שונות ביחס למנגנון המוצע בהן, הוגשו על-ידי חבר הכנסת עופר שלח ואח' בכנסת ה-19 [פ/2648/19] ובכנסת ה-20 [פ/1565/20]. הצעות אלה ביקשו לאפשר לאדם שרואה עצמו נפגע מפרסום מידע אישי באינטרנט, לפנות למנוע חיפוש שבאמצעותו אותר המידע, בבקשה להסירו. במידה ומנוע החיפוש סירב לבקשה או לא השיב לה, קובעות הצעות אלה מנגנון המאפשר פנייה לבית המשפט בעניין זה.