הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/64/20] של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, המבקשת להרחיב את החובה לסינון אתרים פוגעניים הקבועה כיום בסעיף 4ט לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ולהטיל חובה לאספקת שירות סינון אתרים כברירת מחדל.

הצעות חוק זהות או דומות בעיקרן הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חברת הכנסת ליה שמטוב [פ/4457/18]; ובכנסת ה-19 על-ידי חברי הכנסת אמנון כהן ואברהם מיכאלי [פ/1111/19], על-ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס [פ/1733/19], ועל-ידי חברת הכנסת פנינה תמנו-שטה ואח' [פ/1770/19].