ת"צ 69184-03-22 שובל נ' כנרת - זב"מ - דביר בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מהליך ספאם ייצוגי (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת הדס שכטר ישראלי, 24.6.2024):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה לא עמדה בהוראות הדין, עת שלחה דברי פרסומת בדוא"ל ללא הסכמת הנמענים ומבלי לציין כי מדובר ב"פרסומת", בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי המבקש נרשם למערכות הדיוור שלה וכי ההודעות נשלחו אליו בהסכמתו. הצדדים הגיעו להסכמות לפיהן: המשיבה תפעל בהתאם לחוק התקשורת ותציין בכל הודעת פרסומת שתשגר את המילה "פרסומת"; המשיבה תערוך הדרכה לעובדיה, תרענן את נהליה אחת לשנה ותפקח על יישום הנהלים; המבקשת תשלם למבקש גמול של 15,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ בסך 40,000 ש"ח. 

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות בנסיבות בהן אין תועלת ממשית בהמשך ניהול ההליך נגד המשיבה, שלפי הבקשה פעלה לתיקון הדרוש והפסיקה את הפעילות המפרה לכאורה. ההסתלקות אינה יוצרת מעשה בי- דין כלפי כלל חברי הקבוצה, ובשים לב לאופי הנזק ולאינטרס הציבור בניצול יעיל של משאבי השיפוט, דומה שהאינטרס הציבורי יצא נשכר אם התובענה לא תתברר בהליך משפטי. בקשת האישור מגלה עילה לכאורה. בקשת האישור נמחקה ותביעתו האישית של המבקש נדחתה. ביהמ"ש הורה על תשלום גמול למבקש של 1,500 ש"ח ועל תשלום שכ"ט לב"כ בסך 21,500 ש"ח.