ת"א 64303-01-15 דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ ואח' נ' סנפיר

אולי יעניין אותך גם

ניתן לקבוע הפרה של החלק הממשי והמהותי בתוכנה, גם אם תצוגת התוכנות שונה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת תמר אברהמי):

העובדות: התובעת עוסקת בפיתוח מערכות מידע לניהול נכסים פיננסיים ותיקי השקעות, ובין היתר פיתחה את תוכנת "דנאל 2000". הנתבע מנהל עסק בתחום התוכנה לניהול נכסים פיננסים. כעשור לפני ההליך, תבעה התובעת את הנתבע בטענה כי הפר את זכויות היוצרים שלה כשהעתיק את תוכנת דנאל, בתוכנה בשם "פינאנסר" ששיווק ללקוחותיו (ההליך הקודם). בתחילת ההליך הקודם ניתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבע להשתמש בתוכנה. במהלך ההליך הקודם אף נדחו בקשות התובעת לתת כלפי הנתבע צו לפי פקודת בזיון ביהמ"ש, המורה לו לציית לצווים הזמניים שניתנו [החלטה במחוזי, בעליון]. בסוף ההליך הקודם נפסק שהנתבע הפר את זכויות התובעת בתוכנת דנאל, ניתן נגדו צו מניעה קבוע, ונפסקו לחובתו פיצויים [ת"א 38918-12-09].

בהליך זה טענה התובעת כי למרות פסיקת ההליך הקודם, לא חדל הנתבע מהפרת זכויותיה והוא ממשיך לשווק תוכנה שפיתח על בסיס התוכנה המפרה. הנתבע טען כי קיים את הוראות פסה"ד במלואן, כי אינו מפר את הדין, וכי התובעת מסרבת לקבל אותו כמתחרה לגיטימי ומנסה לדחוק אותו מהשוק. הנתבע טען כי אינו משווק את תוכנת פינאנסר החדשה מאז 2013, שכן פיתח תוכנה חדשה בשם "תשואה", שאותה הוא משווק ללקוחותיו.

נפסק: תוכנת פינאנסר החדשה ותוכנת תשואה (שהן למעשה אותה תוכנה), נסמכות על תוכנת פינאנסר הישנה שנידונה בהליך הקודם, תוך הכנסת שינויים שנועדו לצמצם את הדמיון הויזואלי בין התוכנות. מבחינת הנתבע, קוד מפר הוא רק קוד שגורם לוויזואליות המסכים להיות דומה, והמוקד הוא בתצוגה החיצונית. הוא סבור שתוכנה שנסמכת על התוכנה שניתן לגביה צו בהליך הקודם אינה נחשבת "דומה לה" (כלשון צו המניעה), בשל השינויים החזותיים. באופן בו פעל הנתבע הוא הפר את צו המניעה שניתן בהליך הקודם. צו המניעה לא רק אסר באופן כללי על הפרת זכויות התובעת בתוכנת דנאל, אלא גם אסר על הנתבע קונקרטית "לעשות כל שימוש... או פיתוח נוסף לתוכנה שהיא נשוא כתב תביעה זה, או כל תוכנה דומה לה...".

קריאה טבעית של הצו מובילה למסקנה כי הנתבע לא יכול היה לקחת את התוכנה שנקבע כי היא מפרה, ולהשתמש בה בדרך של עשיית שימוש ברוב הקוד ועדכון שנועד לצמצם דמיון חזותי. הוויזואליה של תוכנה אינה מכרעת. ניתן לקבוע הפרה של החלק הממשי והמהותי בתוכנה, גם אם התצוגה של התוכנות היא שונה. השימוש הנרחב בתוכנה לגביה ניתן צו מניעה נועד לחסוך לנתבע עבודה ומשאבים. על רקע זה אין לתמוה כי הנתבע ל הציג מסמכי אפיון. אין מדובר בהרחבת פסה"ד הקודם על תוכנות שלא נידונו בו, אלא ביישום של פסה"ד. ביסוס תוכנות נוספות על התוכנה הישנה, באורח שנעשה, הוא שימוש בתוכנה הישנה באופן שיש בו כדי להפר את פסה"ד הקודם. בהליך התברר כי תוכנת "תשואה" אינה אלא תוכנת "פינאנסר החדשה" לאחר שינוי שם. הנתבע בחר להציג מצגי שווא של תוכנות נפרדות, שונות, שכל דמיון ביניהן הוא מקרי. מצג שווא של בעל דין בנושא כה מהותי, מעורר קושי של ממש. 

תוכנת פינאנסר החדשה לא פותחה באופן עצמאי אלא נסמכה על תוכנת פינאנסר הישנה. הפיתוח היה מהיר וזול יחסית, לאור ההסתמכות הנרחבת על רכיבים בתוכנה הקודמת וממילא על תוכנת דנאל. לא בוסס קיומו של איפיון עצמאי ועיצוב עצמאי. בדומה לעניין פינאנסר הישנה, גם עתה פטר עצמו הנתבע מביצוע פעולות מהותיות. פעולותיו התרכזו ברמת הניראות: שינויי תיכנות שנועדו להביא לכך שהתוכנה לא תראה וויזואלית כה דומה לתוכנת דנאל. במקרה בו נוטלים תוכנה שמפרה בבוטות זכות יוצרים ומכניסים בה שינויים שנועדו להוביל להבדלי ניראות במסכים, גם התוכנה המתקבלת לאחר שינויים חיצוניים כאלה היא תוכנה המפרה זכויות יוצרים. הדבר עולה בקנה אחד עם ההבחנה בין רעיון (שאינו מוגן) לבין דרך הביטוי על רעיון (שהיא המוגנת), ועם גישות המבקשות לצמצם את היקף ההגנה על תוכנה. גם לפי ממצאי המומחה עדיין יש בין התוכנות דמיון של ממש. 

תוכנת תשואה היא פינאנסר החדשה בשינוי שם. משנמצא כי הועתק חלק מהותי מתוכנת דנאל, לצורך שאלת קיומה של העתקה אין זה משנה אם הוספו תוספות ובוצעו פיתוחים המובילים לכך שרכיבים המועתקים מתוכנת דנאל הפכו להיות חלק קטן יותר מתוך תוכנת הנתבע. גם תוכנת תשואה מפרה את זכויות היוצרים בתוכנת דנאל. התובעת לא הצליחה להוכיח נזק שנגרם בפועל מהפרות הנתבע. אין תשתית ראייתית שתאפשר לראות בכל אחד מלקוחות הנתבע משום הפרה נפרדת, ואין בסיס לקבוע קיומה של למעלה מהפרה אחת לצרכי סעיף 56 לחוק זכות יוצרים. במקרה זה יש לקבוע את הפיצוי ברף המקסימלי (100,000 ש"ח). ניתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע להפר את זכויות התובעות בתוכנת דנאל 2000 ובכלל זה למכור, לשווק, להציג או לעשות כל שימוש או פיתוח נוסף לגבי תוכנת פינאנסר החדשה, תוכנת תשואה או כל תוכנה אחרת המבוססת על תוכנת פינאנסר הישנה (סנפיר).