ת"א 38918-12-09 דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ נ' גיל סנפיר - סנפיר תוכנה וייעוץ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי תל-אביב, השופט יהודה זפט): המבקשת משווקת ומספקת שירות לתוכנה לניהול מוצרים פיננסיים, פרי פיתוחה (תוכנת דנאל). לטענתה, המשיב משווק תוכנה (תוכנת סנפיר) המהווה העתק של תוכנת דנאל. המבקשת עתרה לסעד זמני שימנע מהמשיב מלשווק או ליתן שירות לתוכנת סנפיר. הצדדים הסכימו למינוי מומחה תוכנה. נפסק - המשיב לא הציג ראיות שיש בהן כדי לתמוך בטענתו כי תוכנת דנאל פותחה עבור לקוח של המבקשת ולכן אינה בעלת הזכויות בתוכנה. יש לצאת מנקודת הנחה שהמבקשת היא שפיתחה את תוכנת דנאל והיא בעלת הזכויות בה. לאור מסקנות חוות דעת המומחה, נראה כי המבקשת עמדה בנטל להראות שהמשיב העתיק חלקים מהותיים מתוכנת דנאל וכן כי טובים סיכוייה לזכות בתביעתה בעילות של הפרת זכות יוצרים, גזל סוד מסחרי ועשיית עושר ולא במשפט. לפי חוק זכות יוצרים, המבקשת זכאית לעשות שימוש בלעדי בתוכנת דנאל. המבקשת השקיעה משאבים ומאמצים במשך שנים בשיווק התוכנה באופן בלעדי. מנגד, המשיב החל בשיווק תוכנת סנפיר רק לאחרונה ולא הוכיח את המאמצים או המשאבים שהשקיע בשיווקה. הנזק שייגרם למבקשת אם לא יינתן הצו הזמני עולה על הנזק העלול להיגרם למשיב. ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיב למכור ו/או לשווק ו/או לעשות כל שימוש ו/או לתת שירות תחזוקה ו/או פיתוח נוסף לתוכנת סנפיר.