רע"א 1068/12 דנ-אל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ נ' גיל סנפיר - סנפיר תוכנה וייעוץ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט נ' הנדל): בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"א 38918-12-09], שדחה את בקשת המבקשת ליתן כלפי המשיב צו לפי פק' בזיון ביהמ"ש, המורה לו לציית לצווים הזמניים שניתנו בתיק. המבקשת היא בעלת הזכויות בתוכנה לתפעול וניהול תיקי ני"ע ומוצרים פיננסיים (תוכנת דנאל). לטענתה, המשיב שיווק תוכנה (תוכנת סנפיר) המהווה העתקה של תוכנת דנאל. המבקשת תבעה את המשיב וכן עתרה לקבלת צו מניעה זמני. בעקבות חוו"ד מומחה שהשווה בין שתי התוכנות, נעתר ביהמ"ש לבקשה למתן צו מניעה זמני. המבקשת טענה כי המשיב ממשיך לשווק את תוכנת סנפיר, או גרסה מעט שונה שלה, תוך הפרת צו המניעה. מנגד, טען המשיב כי פיתח תוכנה עצמאית, מקורית וחדשה (תוכנת פינאנסר). חוות דעת נוספת שנתן המומחה קבע כי התוכנות עדיין דומות בתכונות מסוימות. ביהמ"ש המחוזי קבע כי הליכים לפי פק' ביזיון ביהמ"ש הם בעלי אופי פלילי, שרמת ההוכחה הנדרשת בהם גבוהה מזו הנדרשת בהליך אזרחי וכי לא הוכח באופן חד משמעי כי ציווי ביהמ"ש לא מולא או שנעשתה פעולה בניגוד לו. נפסק -

אין חולק שהמשיב משווק כיום תוכנה אחרת, בשם אחר, לתפעול וניהול תיקי ני"ע ומוצרים פיננסיים. יש לבחון האם בפועל מפרה תוכנה זו את צו המניעה שניתן. המשיב טען כי תוכנת פינאנסר מהווה פיתוח נוסף לתוכנת סנפיר, על בסיס קוד המקור, שנקבע כי אינו מעתיק את זה שבתוכנת דנאל. לא ניתן לדחות טענה זו ברמת המובהקות הנדרשת במסגרת הליך הביזיון. לפי לשון חוות הדעת, המבקשת לא עברה משוכה זו. לפי חוות הדעת, למרות שרמת הדמיון בין שלב הבקשה לצו מניעה, לבין המצב כיום במערכת פינאנסר החדשה, אמנם פחתה, עדיין מתקיים גם כיום דמיון לא מבוטל במישור הראייה (Look) ובמישור ההרגשה (Feel). באשר לחשיבותו של מישור המראה והתחושה, ככל שהוא מתבטא בממשק המשתמש, לא היה המומחה נחרץ. לטענת המבקשת, וכך סבור גם המומחה, תוכנת פינאנסר אכן דומה לדנאל. ברם, היא אינה דומה במידה כזו המלמדת על כך שצו המניעה הופר באופן שמפעיל את פק' ביזיון ביהמ"ש. המסקנה שאין להורות על סנקציה עונשית מכוח פקודה זו אינה אומרת בהכרח שלא הייתה הפרה. הבקשה נדחתה.