ת"ק 48602-02-22 כספי ואח' נ' Booking.Com BV ואח'

אולי יעניין אותך גם

בוקינג ישראל היא הכתובת להמצאת כתבי בי-דין לבוקינג העולמית (החלטה, תביעות קטנות ת"א, הרשמת נעמה ניר):

העובדות: בקשת הנתבעת 2 לסילוק על הסף של התביעה הקטנה נגדה, בהיעדר יריבות, ובקשת התובעים לקבל פס"ד בהיעדר הגנה נגד הנתבעת 1. עניין התביעה בטענת התובעות לנזקים שנגרמו להן, לטענתן, בחופשה ברומא שהוזמנה מהנתבעות.

נפסק: לשם הכרעה בשאלה האם ניתן לתת פס"ד בהיעדר הגנה נגד נתבעת 1, יש לדון בשאלת הקשר בין הנתבעות והאם נתבעת 2 משמשת מורשית המצאה לנתבעת 1. הקשר בין הנתבעות נידון בהחלטות רבות בהן נקבע כי נתבעת 2 היא מורשית המצאה לנתבעת 1 [עניין שלוש - רע"א 3690/20; עניין בן זאב - ע"ר 59443-03-19]. יש לדחות את טענת הנתבעת 2 לפיה אותה פסיקה מבססת את תקינות הליך ההמצאה לנתבעת 1 לפי תקנה 482(4) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הישנות, ולא על תקנה 163(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, החדשות, שהיא מחמירה יותר. סקירת הפסיקה העניפה על הקשר האמיץ בין הנתבעות והשלכותיו, מוכיחה כי בין הנתבעות קשר ארוך בשנים שבמהלכו שימשה הנתבעת 2 כמורשית המצאה עבור הנתבעת. ניתן לומר כי הנתבעת 2 משמשת כנציגתה בישראל של נתבעת 1, ולמצער כמורשית המצאה כלפיה, וזאת באופן קבוע, כנדרש בתקנה 163(ג) לתקנות החדשות. משרד הנתבעת 2 הוא הכתובת להמצאת כתבי בי-דין עבור הנתבעת 1. לעניין בקשת הנתבעת 2 לסילוק התביעה על הסף, זו תידון במועד הדיון, שכן מדובר בשאלה עובדתית שטעונה שמיעת עדויות הצדדים באשר לגורם אשר מולו התנהלו התובעות בעת הזמנת החופשה.