ע"ר 59443-03-19 בן זאב נ' Booking.Com BV ואח'

אולי יעניין אותך גם

המצאת כתבי טענות לבוקינג ישראל כמוה כהמצאה לבוקינג ההולנדית (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופטת חנה קיציס):

העובדות: ערעור על החלטת רשמת ביהמ"ש [ת"צ 6771-01-18], שדחתה את בקשת המערער להכיר בהמצאת כתבי טענות במשרדי המשיבה 2 (בוקינג ישראל), כהמצאה כדין למשיבה 1, חברה זרה שמקום מושבה בהולנד. המערער הגיש תובענה ייצוגית כנגד המשיבות 1-4, שעניינה בטענה למניעת תחרות בשוק הזמנת שירותי מלונאות בישראל.

נפסק: תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, עוסקת בהמצאה לתאגיד. הרשמת קבעה כי למשיבה אין משרד פיזי בישראל, ובקביעה זו נסמכה על המצב העובדתי כפי שהוכח בפניה. ערכאת הערעור לא תיטה להתערב בממצאי עובדה ומהימנות שקבעה הערכאה הדיונית. הרשמת קיבלה את הטענה לפיה למשיבה 1 יש חברת תמיכה בישראל, אך לא משרדים. אין מקום להתערב בקביעת הרשמת לפיה לא הוכח כי למשיבה 1 עובדים בישראל.

תקנה 482(א) לתקנות עוסקת בהמצאה למורשה בהנהלת עסקים. מתקיימים המבחנים להגדרת בוקינג ישראל כ"מורשה בהנהלת עסקים" של המשיבה 1. בהחלטתה, נסמכה הרשמת על החלטת השופטת רביד בעניין חוטה [ת"צ 19529-06-14]. בענייננו הובאו בפני הרשמת ראיות נוספות אשר מטות את הכף למסקנה כי תפקידה של בוקינג ישראל חורג ממתן תמיכה ושירותים טכניים ללקוחות המשיבה 1. 

בוקינג ישראל עוסקת, הלכה למעשה, בשיווק פעולות המשיבה 1 בישראל. אין מדובר בתמיכה בדמות סיוע טכני לבתי המלון, כי אם בחשיפת המשיבה בפני עסקים מקומיים והגדלת פעילותה באופן ממשי במדינת ישראל. מכאן כי בוקינג ישראל מהווה גורם פעיל במערך השיווק של המשיבה, כי מתקיים בין השתיים שיתוף פעולה עסקי וקיים גם אינטרס כלכלי משותף. התנהלות שכזו מבססת את דרישת קיומו של קשר בעל דרגת אינטנסיביות גבוהה בין השתיים אשר מגדיר את בוקינג ישראל כ"מורשה" של המשיבה לצורך המצאת כתבי בית דין לפי תקנה 482(א).

גם פרסום משרת עובד בישראל תומך במסקנה זו. במסגרת ההליך הציג המערער פרסום מעמוד הלינדקאין של המשיבה, שם נכתב כי המשיבה מחפשת מגייס טכנולוגיה בכיר שיצטרף למשרד הפיתוח שלה בתל אביב. מתקיים קשר בין המשיבה 1 לבוקינג ישראל בדרגת אינטנסיביות גבוהה, המלמד על הסתברות ממשית כי בוקינג ישראל הייתה מביאה לידיעת המשיבה את הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה. לא ניתן לבטל את קיומו של קשר אינטנסיבי זה באמצעות הוראה בתנאי השימוש באתר המשיבה כי חברת התמיכה אינה מהווה כתובת למסירת כתבי בי-דין. הערעור התקבל. כתבי הטענות הומצאו כדין למשיבה 1.