ת"א 61865-03-17 Chloe S.A.S ואח' נ' אויל דה לאמור בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

המבחנים לאישור עדות ב-VC דורשים התחשבות וגמישות בימי הקורונה (החלטה, מחוזי ת"א, השופט גרשון גונטובניק):

העובדות: בקשת התובעות לקיים את חקירת המצהירים הזרים מטעמה באמצעות היוועדות חזותית (Video Conference). המשיבים התנגדו לבקשה. עניין התובענה בטענת התובעות כי הנתבעים משתמשים שלא כדין בסימני המסחר שלהן. ראיות הצדדים הוגשו ונקבע מועד להוכחות.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. לביהמ"ש סמכות להורות כי העדות שתישמע בפניו תתקיים בדרך של היוועדות חזותית. מדובר בשאלה של שיקול דעת מתי ראוי להורות על עדות בדרך כזו [עניין חג'אזי - רע"א 8867/12]. לצד סיבה הטובה, יש להראות שהבקשה הוגשה בתום לב, ושהעדות נדרשת לשם הכרעה במחלוקות הרלוונטיות. חיים אנו במציאות שבה החידושים הטכנולוגיים רודפים זה אחר זה בקצב מסחרר [עניין י. דורי - רע"א 3810/06]. ועדיין, אחרי כל אלה, עדיפה העדות תוך התייצבות העד בביהמ"ש. 

הימים בהם אנו חיים אינם ימים כתיקונם [עניין בשביל הכבוד בע"מ - רע"א 6128/20]. על רקע זה, המבחנים הבסיסיים שלאורם נבחנת בקשה להיוועדות חזותית עודם עמנו, אך הם דורשים התחשבות וגמישות בימי הקורונה (ועדיין גם לגמישות צריכים להיות גבולות ויש לבחון כל מקרה לנסיבותיו). במקרה הנוכחי הדין עם התובעות. מדובר בבקשה מתוחמת שעניינה העדים הזרים. המצהירים האחרים ייחקרו במתכונת הרגילה. הבקשה נשענת על סיבה טובה - כניסת המצהירים לארץ אינה אפשרית במציאות הנוכחית. לא תיגרם פגיעה מהותית באפקטיביות החקירה. יש גם לקחת בחשבון את הוותק של התיק והצורך בקידומו.