רע"פ 5745/19 פלוני ואח' נ' מדינת ישראל

אולי יעניין אותך גם

עם התרחבות השימוש בטכנולוגיה בגיל צעיר, התפתחה לה תופעה קשה וכואבת של ביצוע עבירות לפי חוק הסרטונים (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט יוסף אלרון): 

העובדות: שתי בקשות רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א, בשבתו כבית משפט לנוער [ענ"פ 70841-03-19], בגדרו התקבל ערעור המדינה (המשיבה) על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום לנוער [ת"פ 40827-01-17].

ביהמ"ש השלום החליט להימנע מהרשעת המבקשים, לאחר שקבע כי ביצעו את העבירות המיוחסות להם [הטרדה מינית לפי סעיף 3(א)(5א) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1988, יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין] וגזר על כל אחד מהם לבצע 120 שעות שירות לתועלת הציבור, חתימה על התחייבות כספית להימנע מביצוע העבירות ופיצוי של 5,000 ש"ח למתלוננת. ביהמ"ש המחוזי קיבל את ערעור המדינה וקבע כי יש להרשיע את המבקשים הואיל והמלחמה בתופעת הסרטונים המבזים צריכה להיות מלחמת חורמה. 

המבקשים, בני 13 בעת ביצוע העבירות, תיעדו שיחת FaceTime שקיימו עם המתלוננת, ילדה בת גילם, במסגרתה היא ביצעה פעולות בעלות אופי מיני שהמבקשים ביקשו ממנה לבצע. המשיבים שלחו את הסרטון לחבריהם ללא הסכמת המתלוננת. המבקשים טוענים כי ביהמ"ש המחוזי שגה כשהחליט להרשיעם.

נפסק: דין הבקשות להידחות. רשות ערעור "בגלגול שלישי" תינתן במקרים בהם מתעוררת סוגיה עקרונית החורגת מעניינו הפרטי של המבקש, או במקרים בהם מתעורר חשש לעיוות דין או אי-צדק קיצוני. הבקשות אינן באות בגדר אמות מידה אלה. חרף האצטלה העקרונית שהמבקשים מנסים לעטות על טענותיהם, ביסוד הדברים אין מדובר אלא בשאלת יישומן של ההלכות הנוגעות להימנעות מהרשעה על נסיבות המקרה דנן ונסיבותיהם האישיות, אשר אינה מעוררת סוגיה עקרונית החורגת מעניינם הפרטי.

ביהמ"ש המחוזי הכיר בקיומם של שיקולי שיקום ניכרים לטובת המבקשים, אך קבע כי שיקולי גמול והרתעה שעניינם בחומרת העבירה יש בהם כדי להכריע את הכף לחובתם, תוך שהוא מפנה לעיקרי ההלכות האמורות לעיל והולך בדרכן. קביעתו של ביהמ"ש המחוזי מהווה יישום של הלכת כתב והסתעפויותיה בפסיקת ביהמ"ש העליון, ואינה מעוררת סוגיה עקרונית המצדיקה מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי".

אין להתערב בפסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי אף לגוף הדברים. הפצת סרטונים בעלי תוכן מיני, ובייחוד כאלה שצולמו ללא ידיעת המצולם, יש בה מידה רבה של כיעור וביזוי ברבים, תוך פגיעה באוטונומיה של המצולם על גופו, בזכותו הבסיסית לפרטיות, לכבוד ולשם טוב. למרבה הצער, עם התרחבות השימוש בטכנולוגיה בגיל צעיר, התפתחה לה תופעה קשה וכואבת של ביצוע עבירה לפי חוק הסרטונים דווקא על ידי קטינים הפוגעים בקטינים אחרים, לעיתים בגיל צעיר מאוד כבמקרה דנן, כאשר השלכות פגיעה זו חמורות ומלוות את נפגע/ת העבירה לטווח ארוך. במקרים המתאימים והמחויבים, אין מנוס מהרשעת קטינים בעבירה זו, וזאת בין היתר על מנת להרתיע אחרים מביצועה.