ת"צ 68926-11-21 כהן נ' ליימ נטוורק בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בייצוגית ספאם נגד חברת הקורקינטים השיתופיים Lime (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט איל באומגרט, 15.5.2024):

העובדות: בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, חברה העוסקת בהחזקת קורקינטים חשמליים שיתופיים, שלחה לו הודעות פרסומת תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש נמנה על לקוחות המשיבה. המשיבה טענה כי לא הפרה את חוק התקשורת, וכי המבקש נרשם לשירות, מסר את כתובת הדוא"ל שלו, והביע את הסכמתו מראש לקבלת דברי פרסומת מהמשיבה. הצדדים פנו להליך גישור, גיבשו הסדר פשרה, ואף תיקנו אותו לפי המלצת ביהמ"ש.

נפסק: מקום בו לפנינו הסדרים ראויים בראי הסיכויים והסיכונים הטמונים בהליך, ראוי לעודד ולתמרץ הסדרי פשרה בהליכים ייצוגיים. לאלה יתרונות משמעותיים. סיום הליכים מסוג זה על דרך הפשרה כוללים חיסכון ניכר בעלויות ניהול ההליך, תוך הבטחת פיצוי מהיר ויעיל לחברי הקבוצה. עיון בתובענה ובבקשת האישור מגלה כי הן עומדות בתנאים שנקבעו בחוק תובענות ייצוגית, שכן ביסוד בקשת האישור נטען להפרת הוראות חוק התקשורת על ידי מפרסם. קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, בהן השאלה האם המשיבה פעלה בהתאם להוראות חוק התקשורת וכן האם התנהלותה גרמה ללקוחותיה נזק ממוני או בלתי ממוני. בנסיבות העניין תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכריע בעניינם של חברי הקבוצה וציבור לקוחות המשיבה, ואין כל מקום לסברה כי המבקש פועל או מנהל את ההליך שלא בתום לב. 

כלל הצדדים, לרבות הגורמים המקצועיים והעמותה למלחמה בספאם, אינם מתנגדים להסדר הפשרה ולשווי הפיצוי הכולל. המחלוקת העיקרית הייתה גזירת שכר הטרחה והגמול למבקש משווי הפיצוי המוסכם, נוכח החשש לניצול בחסר. ההסדר המוצע והמתוקן גובש בהליך גישור על ידי מגשר מוסמך ומיומן, ולאחר דיון מקיף ומעמיק בביהמ"ש במעמד הצדדים, ב"כ היועמ"ש וב"כ העמותה. בהליך שוכללו הסיכונים והסיכויים הטמונים בהליך לכל צד, טרם גיבוש הסדר הפשרה. קיים פער משמעותי בין הסכום בתביעה לבין סכום הפיצוי המוצע. עם זאת, אין כל ערובה לכך שהתובענה הייתה מוכרעת לטובת המבקש במלוא הסכום. יש לזכור שסכום התובענה הוגש על דרך האומדן, שעה שלא עמדו לפני המבקש מלוא הנתונים. סכום הפיצוי המוצע הולם וראוי בנסיבות המקרה וההסדר משקף את טובת הקבוצה. במסגרת הפשרה התחייבה המשיבה להימנע בעתיד ממשלוח דברי פרסום ללקוחותיה, אלא בהתאם להוראות חוק התקשורת. יש לאשר את הגמול ושכר הטרחה שהומלצו על ידי הצדדים (גמול של 80,000 ש"ח למבקש ושכ"ט של 550,000 ש"ח לב"כ).