ת"א 40277-06-16 ניסנלר נ' צורף ואח'

אולי יעניין אותך גם

דיירי הבניין המשותף יפצו את העסק המספק להם שירותי ניהול ואחזקה, לאחר שהכפישו אותו בפייסבוק (פסק-דין, שלום ראשל"צ, השופט רפי ארניה):

העובדות: תביעת לשון הרע. התובע הוא בעליו של עסק לניהול בתים משותפים. הנתבעים, בעל ואישה, הם דיירים בבניין במודיעין, שהתובע סיפק לו שירותי ניהול ואחזקה. עם סיום ההתקשרות בין התובע לבניין, התברר כי נותרו חובות לחברת החשמל ולחברת המעליות. עניין התביעה בדף פייסבוק שיצר הנתבע, בו פרסם דברי אזהרה על התובע. הנתבעת שיתפה את הפוסט בדף הפייסבוק האישי שלה.

נפסק: לפי ההסכם של התובע מול הבניין, על התובע היה לשאת בתשלומים לחברת החשמל ולחברת המעליות, במנותק לגביית דמי הניהול בפועל. במהלך תקופת ההתקשרות התובע לא עמד בחובה זו. במועד ניתוק היחסים החוזיים הותיר התובע חובות בלתי נפרעים של הבניין. התובע פרע את החובות לחברת החשמל שעות מעטות לאחר פרסום הפוסט ואת החוב לחברת המעליות יום אחד קודם לפרסום הפוסט, אך לא במלואו. הנתבע הסיר את הפוסט מדף הפייסבוק בערב בו פורסם.

בחינת הפרסום מעלה כי הקורא הסביר אינו יכול להגיע למסקנה כי הפרסום מייחס לתובע מעשה גניבה פשוטו כמשמעו, שכן מדובר במחלוקת צרכנית גרידא. אולם הפרסום בהחלט מצייר את התובע כנוכל ורמאי. רושם זה מתחזק שעה שהפרסום הועלה לפייסבוק על-ידי ועד הבית של הבניין, ולא על-ידי אדם פרטי שיש לו סכסוך אישי עם התובע. הפרסום עולה כדי לשון הרע. הנתבעת שיתפה את הפוסט עם חבריה בדף הפייסבוק האישי שלה ומשיתוף זה נובעת גם חבותה של הנתבעת [עניין נידיילי - ע"א 35757-10-16]. 

הנתבעים אינם חוסים תחת הגנות החוק. באשר לפיצוי, בסופו של יום הפרסום דחף את התובע לפרוע את מלוא החובות. יש גם לקחת בחשבון כי הפוסט הוסר כעבור מספר שעות, אך עוצמת שיקול זה מוחלשת שכן עד להסרתו הוא שותף על-ידי הנתבעת לחבריה. הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, סך של 20,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 5,000 ש"ח.