ת"צ 65371-10-21 רז נ' יולי פיתוח וקידום אתרים ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מייצוגית ספאם (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת הדס שכטר ישראלי, 29.5.2024):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבות מפרות את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כאשר שלחו דברי פרסומת בדוא"ל ללא הסכמת הנמענים ותוך הפרת הדרישות הצורניות שבחוק. המשיבות הכחישו את טענות המבקש וטענו, בין היתר, כי ההודעות נשלחו רק לנמענים שהסכימו לכך, וכי אין מדובר בפרסומת.

במסגרת בקשת הסתלקות (מתוקנת), הצהירו המשיבות כי הסדירו את התנהלותן וכי משלוח דברי הפרסומת נעשה בהתאם להוראות חוק התקשורת. המשיבה 1 הסכימה להעמיד לרשות נמעניה קישורים לצפייה, ללא עלות, בקורס מקוון ייעודי בתחומי פעילותה של המשיבה (שהיא תפתח); בסרט הדרכה שיצר המבקש בנושא ספאם לבעלי עסקים ואנשי שיווק; וכן טופס רישום לוובינר בנושא ספאם. עוד הוסכם כי בקשת האישור תימחק, תובענת המבקש תידחה, והמשיבות ישלמו למבקש גמול של 19,005 ש"ח ושכ"ט לבא-כוחו בסך 44,345 ש"ח.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות בנסיבות בהן תוקן הדרוש. אין תועלת ממשית בהמשך ניהול ההליך נגד המשיבות, שהפסיקו את הפעילות המפרה לכאורה. הבקשה הוגשה בשלב מקדמי וסיום התדיינות בשלב זה הוא יעיל ויש בו לשמור על אינטרס הציבור, בשים לב לכך שההסתלקות אינה יוצרת מעשה בית דין לחברי הקבוצה. דומה שבקשת האישור אכן מגלה עילה לכאורה. אשר לבחינת קיומה של תועלת ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה, זו התקיימה במקרה זה, לאור התחייבותה של המשיבה 1 להעמיד לרשות נמעני רשימת התפוצה תכנים שונים, שחלקם עוסקים במיגור תופעת משלוח דברי פרסומת הנעשה בניגוד לדין, פעולה שאין צורך להכביר מילים בדבר חשיבותה. הסכומים שהוסכמו כגמול ושכ"ט אינם חורגים מאמות המידה, הגם שהם מצויים ברף הגבוה. הבקשה התקבלה.