תא"מ 35845-11-17 בוקובזה נ' למטייל ברשת.קום (2000) בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין בעניין הנתבעים 3-4, שלום י-ם, השופטת קרן מילר): החזקה על אחריות נושאי משרה מכוח חוק הספאם חלה במישור הפלילי בלבד.

העובדות: התובעת הגישה תביעה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בטענה כי נשלחו לה 2 דברי פרסומת ללא הסכמתה. הנתבעים 3-4, דירקטורים ובעלי מניות בנתבעות 1-2, הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף וטענו כי כתב התביעה אינו מגלה עילה כלפיהם.

נפסק: דין הבקשה להתקבל. תאגיד הוא אישיות משפטית נפרדת ולפיכך הוכחת שליחת דבר פרסומת בניגוד לחוק על-ידי חברה אינה גוררת ישירות מסקנה בדבר חבות מנהליה של החברה או בעלי מניותיה. האפשרות להטלת אחריות אישית על בעלי מניות או דירקטורים של חברה יכולה להיעשות בדרכים שונות. דרך אחת היא באמצעות החלת עיקרון האחריות האישית, לפיו יש להוכיח כי נושאי המשרה ביצעו עוולה באופן אישי במסגרת תפקידם בחברה [עניין MEGA - רע"א 1621/16; עניין ברק - ת"ק 59735-05-15]. לפי עיקרון זה התקבלו בעבר תביעות אישיות נגד נושאי משרה מכוח החוק [עניין בן-דוד - ת"ק 56863-12-15; עניין בוקובזה - ת"ק 26210-04-16].

הדרך השנייה היא באמצעות הרמת מסך, אך השימוש בו שמור למקרים חריגים בלבד. התובעת לא טענה ולו עובדה אחת שעשויה לבסס בהמשך ההליך את הפעלת עיקרון האחריות האישית או הרמת מסך כלפי הנתבעים 3-4. התובעת טענה כי החזקה הקבועה בסעיף 30א(ח) לחוק מאפשרת את הטלת האחריות האישית על הנתבעים 3-4. מלשון הסעיף עולה כי הוא חל במישור הפלילי ובתי המשפט נחלקו בשאלה האם ניתן להחיל את החזקה גם במישור האזרחי. הסוגיה טרם הוכרע בביהמ"ש העליון והושארה בצריך עיון בעניין MEGA. ביהמ"ש מצטרף לעמדה לפיה אין להחיל את החזקה במישור האזרחי. התביעה נגד הנתבעים 3-4 נדחתה על הסף. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים 3-4 בסך 2,000 ש"ח.