ת"ק 56863-12-15 בן-דוד נ' קיסר ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופטת ד"ר פנינה נויבירט): תביעה קטנה, תביעה שכנגד ותביעה קטנה קשורה שעניינן במשלוח הודעות פרסומיות באמצעות מסרונים ומסרים מוקלטים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. שני התובעים טענו כי המסרים הפרסומיים נשלחו אליהם על-ידי הנתבעים וכי התקשו להתחקות אחר פרטי השולח. הנתבע 1 טען כי משלוח המסרים הפרסומיים נעשה בידי זכיינים ואינו מצוי בשליטת החברה וכן כי שמו שורבב לתביעות ללא הצדקה, שכן המסרים לא נשלחו על-ידו באופן אישי. נפסק - לשני התובעים נשלח מסרון עם תוכן פרסומי. לא הוכחה קבלת מסר מוקלט באמצעות הטלפון מהנתבעים. המסרונים נשלחו בניגוד להוראות סעיף 30א(ב) לחוק. טענתו של הנתבע 1 כי אינו קשור לתביעה מיתממת ותמוהה. אין הוא אדם פרטי ששמו שורבב לתביעה ללא הצדקה. הוא מנכ"ל הקבוצה והבעלים של הנתבעת 2 לה שייכת הקבוצה (ואף הגיש בשמה תביעה שכנגד ותבע את כבודה ופרטיותה). התנהלות הנתבע 1 מחזקת את הרושם כי הקבוצה והנתבע 1 - חד הם.

אין לקבל את טענות הנתבע ביחס לזכיינים. המסרונים נשלחו כשהם נושאים את שמה של הקבוצה, השייכת לנתבעת 2. האחרונה היא זו שהפיקה מהם תועלת והיה עליה להבטיח כי לא יישלחו בניגוד לחוק. אין הנתבעת 2 יכולה להסתתר מאחורי הקבוצה וזכייניה, להתנער מאחריותה למשלוח המסרונים ומחובתה לפצות את הנמענים. מאחר שמעמדה המשפטי של הקבוצה לא ברור, ונוכח האמירות הסותרות של הנתבע 1 בעניין זה, יש לחייב גם את הנתבע 1 בפיצוי מקבלי המסרונים. הרושם שנוצר הוא כי הנתבע 1 הוא העומד מאחורי הקבוצה ונושא באחריות למשלוח המסרונים בשמה. הנתבעים יפצו כל אחד מהתובעים ב-1,000 ש"ח עבור משלוח המסרון וכן הוצאות בסך 300 ש"ח. העובדה כי התובעים משתייכים לקבוצת פייסבוק העוסקת בתביעות ספאם אין בה כדי להשפיע על גובה הפיצוי. דין התביעה שכנגד להידחות. הקבוצה בחרה להתנהל בעמימות. מסרונים מטעמה נשלחו בניגוד לדין, מבלי שמקבלים יצליחו לאתר את כתובת משרדיה, את מספר החברה או כל מידע אחר אודותיה. אין הקבוצה יכולה להלין על כך שהתובע ניסה לאתר את פרטי החברה.