ת"א 15494-12-23 סואעד נ' מולצ'נוב

אולי יעניין אותך גם

התקבלה בקשה לסעד זמני להסרת פרסום בפייסבוק שייחס למבקש תמיכה בטרור (החלטה, שלום קריות, השופט יובל וסרקרוג, 13.5.2024):

העובדות: בקשה לסעד זמני שיורה למשיבה להסיר פוסט שפרסמה, לצד תמונות המבקש, בו ייחסה למבקש תמיכה בארגון טרור. המשיבה אישרה כי פרסמה הפוסטים בעמוד הפייסבוק שלה באוקטובר 2023, שכן לטענתה המבקש פרסם הודעות תמיכה בחמאס. המבקש טען כי הפרסום גרם לפגיעה קשה ומתמשכת בשמו הטוב, כשהגיע למכריו, לבני משפחתו, למטופליו ולבני משפחותיהם. 

נפסק: יש מקום להיעתר לבקשה לסעד זמני ולהורות על הסרת הפרסום של המשיבה, וזאת הגם שמתן סעד זמני בתביעות לשון הרע נעשה במשורה. יישום ההלכות בדבר סעד זמני בתביעות לשון הרע, תוך איזון בין חופש הביטוי מחד והזכות לכבוד האדם ולשם טוב מאידך, מוביל למסקנה שיש לקבל את הבקשה. עיקר השיקולים נובע מכך שחלוף הזמן מאז הפרסום (אוקטובר 2023) ועד היום יש בו כדי לאזן במידה מסוימת בין חופש הביטוי לבין השמירה על השם הטוב, שעה שאין בקבלת הבקשה בעת הנוכחית משום איסור גורף של הפרסום. ככל שחולף הזמן טענות המשיבה להגנת אמת דיברתי, לא רק שאינן מתעצמות, אלא שמאז הפרסום חל כרסום באותן טענות שעה שהמבקש ממשיך לעבוד כאח בבית חולים בילינסון (לאחר שהסתיים הבירור בעניינו) ולא נפתחה חקירה פלילית בגין המעשים שהמשיבה מייחסת לו. המשיבה תסיר את הפוסטים, הפרסומים שהעלתה או פרסמה בפיסבוק בגנות המבקש.