רע"א 1152/18 לב נ' טרי סטון בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט מני מזוז): משלוח פרסומת בשגגה, באופן חד-פעמי, לרבות התנצלות מיידית, אינו מצדיק חיוב כלשהו.

העובדות: המבקש תבע את המשיבה בסדר דין מהיר, בגין טענה למשלוח דוא"ל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בית המשפט השלום דחה את התביעה בנימוק כי המבקש לא הוכיח כי המשיבה שיגרה את ההודעה ביודעין, וכי אף לו נעשה ביודעין, הרי שבנסיבות העניין אין הצדקה לפסוק פיצוי לדוגמא בסכום כלשהו [תא"מ 41482-10-16]. בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המבקש, וקבע אף הוא כי משלוח הודעה בשגגה באופן חד-פעמי, והתנצלות מיידית בעקבות אותה הודעה, אינו מצדיק חיוב כלשהו [ע"א 20060-06-17]. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: אין לקבל את הבקשה, שאינה מגלה כל עילה המצדיקה מתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". עניין הבקשה נטוע כולו בדל"ת אמות הסכסוך הפרטני בין הצדדים, והיא אינה מעוררת כל שאלה בעלת חשיבות כללית. בקביעת הערכאות מטה כי בנסיבות העניין לא קיימת הצדקה לפסיקת פיצויים לטובת המבקש אין כל חידוש, וזו נעשתה בהתאם להוראות סעיף 30א(י)(1) לחוק, המורה כי בית המשפט "רשאי" לפסוק פיצויים. המבקש יישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 1,500 ש"ח.