ע"א 20060-06-17 לב נ' טרי סטון בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת שרה דותן): משלוח פרסומת בשגגה, באופן חד-פעמי, לרבות התנצלות מיידית, אינו מצדיק חיוב כלשהו.

העובדות: המערער תבע את המשיבה בסדר דין מהיר, בגין טענה למשלוח דוא"ל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בית המשפט השלום דחה את התביעה בנימוק כי המבקש לא הוכיח כי המשיבה שיגרה את ההודעה ביודעין, וכי אף לו נעשה ביודעין, הרי שבנסיבות העניין אין הצדקה לפסוק פיצוי לדוגמא בסכום כלשהו [תא"מ 41482-10-16]. מכאן הערעור.

נפסק: משלוח הודעה בשגגה, באופן חד פעמי והתנצלות מיידית בעקבות אותה הודעה, אינו מצדיק חיוב כלשהו. בדין נקבע כי מדובר בזוטי דברים. הערעור נדחה. מאחר שכן התקבלה הודעה אצל המערער, אם כי בשגגה, אין צו להוצאות.