רע"א 2187/18 די.אר. יוניק - השקעות וסחר בע"מ ואח' נ' כהן

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, השופטת יעל וילנר): מתן צו תפיסת נכסים לתיבת ה-Gmail של המשיב יפגע באופן ממשי בפרטיותו.

העובדות: בקשות רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"א 64519-02-18], שדחתה את בקשת המבקשים (במעמד צד אחד) למתן צו תפיסת נכסים לתיבת הדוא"ל של המשיב. המבקשת עוסקת ביבוא בקבוקים ואריזות זכוכית מאיטליה והמבקש 2 הוא מנהלה ובעליה. המשיב הוא רו"ח שניהל את התפעול השוטף של ייצוא הזכוכית בחברה. לצורך עבודתו השתמש המשיב בתיבת דוא"ל מסוג Gmail. המבקש חשד כי המשיב פועל מאחורי גבו להקמת עסק מתחרה, באמצעות המידע אליו נחשף במהלך עבודתו עם המבקשים. לפיכך הוגשה בקשת המבקשים למתן צו תפיסת נכסים. ביהמ"ש המחוזי דחה את הבקשה וקבע כי הסעד המבוקש הוא סעד דרסטי, בו ייעשה שימוש רק במקרים חריגים ובזהירות המתחייבת. מכאן בקשת רשות הערעור.

נפסק: דין הבקשה להידחות. לערכאה הדיונית מסור שיקול דעת רחב בנוגע להחלטות בדבר מתן סעדים זמניים. התערבות ערכאת הערעור בשיקול דעת זה תהיה במקרים חריגים בלבד [עניין לייבדיאנאס - רע"א 3525/14]. מקרה זה אינו נמנה על מקרים חריגים אלה. המבקשים עתרו למתן צו מכוח תקנה 387א לתקנות סדר הדין האזרחי ומכוח סעיפים 16-17 לחוק עוולות מסחריות [עניין יוקום תקשורת - רע"א 6106/17]. 

"אנטון פילר" הוא אחד הסעדים הדרסטיים שבית משפט מוסמך לתת ויש שאף כינו אותו "נשק גרעיני", שכן הוא עלול להביא לפגיעה משמעותית בזכות המשיב לפרטיות ובאינטרסים המסחריים שלו. המבקשים לא הוכיחו כי במקרה זה מתקיימים התנאים המצטברים הנדרשים למתן הצו המבוקש - קיומו של חשש כבד להעלמת הדוא"ל והכבדה ממשית על ניהול ההליך. לא עלה בידי המבקשים להוכיח קיומו של חשש ממשי להעלמת הדוא"ל על-ידי המשיב המצדיק את הפגיעה הקשה בפרטיותו. ביהמ"ש אף לא שוכנע כי אם יתממש חשש המבקשים, והמשיב ישמיד את הראיות הנטענות המצויות בתיבת הדוא"ל שלו, יהיה בכך כדי להכביד באופן ממשי על ניהול תביעת המבקשים נגד המשיב.

באיזון הראוי בין הפגיעה הקשה הצפויה למשיב בגין הפגיעה בפרטיותו, לבין הנזק שיגרם למבקשים אם לא יינתן הצו, גובר אינטרס המשיב. תפיסת תיבת הדוא"ל המשמשת את המשיב אף לענייניו הכלליים (מלבד ענייני עבודה) תגרום לפגיעה קשה בפרטיותו [עניין סטריקובסקי - רע"א 129/17]. כניסתו של גורם זר (תופס הנכסים) לתיבת הדוא"ל של המשיב כרוכה בחשיפת התוכן כולו המצוי בתיבה בפני אותו גורם, מבלי שלמשיב תהיה כל ידיעה על כך. בכל עלולה להיפגע באופן ממשי פרטיותו של המשיב.