ת"ק 32702-01-17 אסייג נ' אריאל מדיקל/קינוחים ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות י-ם, הרשמת אביגיל ון-קרפלד): שלילת פיצוי מהתובע כי הגיש את תביעתו באמצעות Spam-Off, גם כשויתרה על העמלה שלה.

העובדות: התובע טען כי הנתבעים שלחו לו מסרון פרסומי בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התביעה הוגשה באמצעות חברת ספאם-אוף.

נפסק: אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע קיבל דבר פרסומת לטלפון הנייד שלו. המחלוקת היא לגבי הגורם השולח והגורם האחראי. הנתבעות טענו כי אינן בעלות הדין הנכונות, שכן אין כל ראיה הקושרת אותן לפרסום. לטענתן הן התקשרו עם צד שלישי לרכישת לידים. המספרים למשלוח הועברו על-ידי הנתבעות לצד ג' ובנסיבות אלה לא ברורה טענתן שאין ראיה כי הנתבעת 1 עומדת מאחורי הפרסום. מנגד, רק בגלל שהתובע הגיש את התביעה באמצעות ספאם-אוף אין לפסוק פיצוי נגד הנתבעות [עניין ארד - רת"ק 31506-05-17]. הראיות שצורפו לכתב התביעה הן בגדר עדות מפי השמועה. אין די בכך שספאם-אוף ויתרה על העמלה והיה מקום למחוק את התביעה ולהגישה מחדש על-ידי התובע. יש לתת גם משקל לכך שהתובע לא הסיר עצמו ושלא טרח לפנות לנתבעות קודם להגשת התביעה. התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.