רת"ק 31506-05-17 ארד נ' מנקס אונליין טריידינג בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אביגיל כהן): אין פסול בהחלטת בית המשפט לתביעות קטנות לשלול פיצוי מתובעי ספאם שהגישו את תביעתם באמצעות חברת "ספאם אוף".

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בת"א [ת"ק 26210-04-16], במסגרתו נידון עניינו של המבקש יחד עם 59 תובעים נוספים, ונדחתה תביעתו נגד המשיבים לתשלום פיצוי בסך 1,000 ש"ח מכוח הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ביהמ"ש מצא כי חוק התקשורת הופר ביחס למבקש, אך לא פסק לטובתו פיצוי. 

השאלה במוקד בקשת רשות הערעור היא האם הגשת תביעת ספאם בסיוע חברה ("ספאם אוף"), אשר גם נהנית מחלק מפירות התביעה, עשויה להצדיק אי-פסיקת פיצוי לתובע.

נפסק: יש ליתן רשות לערער, לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור, ולדחות את הערעור לגופו. המקרה מגלה שאלה משפטית החורגת מעניינם הישיר של הצדדים למחלוקת, והיא שאלת השלכת מעורבות חברת ספאם אוף בהליכים הנוגעים לחוק הספאם בבתי המשפט לתביעות קטנות. 

ביהמ"ש קמא מנה שורת שיקולים מדוע שלא לפסוק פיצויים לתובעים בסיוע ספאם אוף, והגיע למסקנה כי חרף העובדה שהתובעים הגיעו לדיונים ונקבע כי ההודעות שנתקבלו בידם נשלחו בניגוד לחוק, קביעת פיצוי עבורם אינה עומדת בקנה אחד עם מטרות החוק ותוביל להפחתת סכומו בקשר ליתר התובעים, שתביעותיהם מגשימות את מטרות החוק. אין מקום לשנות את קביעותיו של ביהמ"ש קמא.

סעיף 30א(י)(1) לחוק קובע כי ביהמ"ש רשאי לפסוק לנמען פיצוי ללא הוכחת נזק בגין כל דבר פרסומת שקיבל בניגוד לחוק, ומונה את השיקולים שעליו לשקול בקביעת סכום הפיצוי (סעיף 30א(י)(3)). אין לקבל את טענת המבקש כי משהוכחה תביעתו לא היה רשאי ביהמ"ש קמא לדחות את התביעה משיקולי צדק ומדיניות אחרים. המחוקק לא חייב את ביהמ"ש בפסיקת פיצוי אלא הותיר זאת לשיקול דעתו. 

ביהמ"ש קמא בחן ביסודיות את השיקולים הרלוונטיים לתביעות שהוגשו בסיוע ספאם אוף. שיקולים מהסוג שנועד לעודד הגשת תביעות יעילות שיגשימו את תכליות החוק ובמסגרת זו שיקולים של עלויות ניהול ההליך ביחס לתועלת שתופק ממנו. שיקולים אלא בהחלט נמנים על השיקולים המצוינים בחוק ובכל מקרה לא מדובר ברשימה סגורה.

הגשת תביעת ספאם באמצעות חברה המתמחה בכך (ונהנית ישירות מתוצאות ההליך) אינה עולה בקנה אחד עם תכלית החוק, הגם שאין מניעה חוקית לפעול בדרך זו ואף ייתכן שבנסיבות מסוימות תמצא הערכאה הדיונית לנכון כן לפסוק פיצוי לתובע, למרות הגשת תביעתו באמצעות חברה העוסקת בכך. בזבוז זמן שיפוטי על חשבון צדדים שתביעותיהם הצודקות ממתינות להכרעה שיפוטית, המתעכבת בשל הצורך להשקיע זמן ניכר בתביעות ספאם, אינו בא לשרת את התכליות שבבסיס חוק התקשורת [עניין צוויק - רת"ק 43995-11-16]. דין הערעור להידחות.