ת"צ 3431-08-15 לוין נ' אקספון 018 בע"מ

(פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט פרופ' עופר גרוסקופף): אקספון חויבה לפצות לקוחות בגין מהירות גלישה, במסגרת הסדר בתובענה ייצוגית.

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. עניין התובענה בטענת המבקש כי המשיבה התקשרה עם לקוחות בהסכם למתן שירותי גלישה באינטרנט, בקצבי גלישה של עד 100MB, אף שידעה כי תשתית בזק באזור מגוריהם אינה מאפשרת גלישה במהירות כזו. 

נפסק: יש מקום לאשר את הבקשה ולתת להסדר הפשרה תוקף של פסק-דין. במסגרת הסדר הפשרה התחייבה המשיבה, בין היתר, להשיב לכל חברי הקבוצה (כפי שהוגדרו במסגרת ההסכם) את הסכומים ששילמו ביתר בגין דמי מנוי עבור חבילת גלישה בקצבי גלישה גבוהים יותר מקבצי הגלישה המרביים בהם תמכה תשתית בזק במענם. בנוסף, יקבלו כל אחד מחברי הקבוצה הזכאים הטבה של חודש חינם, ועוד. 

הסדר הפשרה הוא הסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. מבחינת העבר, ההסדר כולל השבה מלאה ללקוחות שלא יכלו לגלוש במהירות אותה רכשו, ואף הטבה נוספת של חודש חינם. מבחינת העתיד, ההסדר כולל התחייבות של המשיבה לעדכן את חבילת הגלישה של הלקוחות. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקש בסך 10,000 ש"ח וכן תשלום 25,000 ש"ח לבא-כוח המבקש. יש לאשר את הסכמה זו.