ת"ק 32151-09-16 אושרי נ' א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות רחובות, הרשם אייל דוד): התובעת טענה כי הנתבעים שלחו לה 4 מסרונים הכוללים דברי פרסומת, ביודעין ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התביעה הוגשה באמצעות חברת "ספאם אוף". נפסק -

התובעת קיבלה לטלפון הנייד שלה 4 דברי פרסומת כהגדרתם בחוק. התובעת לא פנתה בעצמה לנתבעים בעקבות קבלת ההודעות, אלא לספאם אוף, שערכה את הבדיקות טרם הגשת התביעה. התובעת ביקשה להסתמך על פסק הדין שניתן נגד הנתבעת בענין רן [ת"ק 38137-12-15], בו נקבע כי הנתבעת שלחה את ההודעות המפרות. יש לקבל את טענת הנתבעת כי אין מדובר במעשה בית דין שכן ההודעות שם אינן דומות או זהות להודעות מושא התביעה הנוכחית. אין חולק כי הנתבעת נחשבת כ"מפרסם" לפי החוק, שכן תוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיה. אין בכך די. אחד התנאים לחייב מפרסם בפיצוי הוא שמשלוח ההודעה נעשה ביודעין (סעיף 30א(י) לחוק). התובעת לא עמדה בנטל להוכיח כי הנתבעת היא ששלחה את ההודעה באופן ישיר אליה. התובעת אף לא הוכיחה כי הנתבעת שלחה את ההודעות ביודעין במובנו של החוק.

ניתן להניח לכל היותר כי ההודעות נשוא התביעה נשלחו באמצעות אחת מחברות הפרסום שנותנות "לידים" לנתבעת ומקבל תשלום תמורתם. הואיל והנתבעת לא טרחה להיכנס לקישור המופיע בהודעות שקיבלה, פרטיה לא הגיעו כ"ליד" אל הנתבעת ולכן התובעת הכשילה למעשה את אפשרות הנתבעת לאתר את חברת הפרסום ששלחה את ההודעות שלטענתה נשלחו שלא בהרשאתה. יש לקבל את טענת הנתבעת כי אינה מאפשרת לצדדים שלישיים הפועלים מטעמה לשלוח הודעות בניגוד לחוק ואף כי היא מקפידה לעגן בהסכמים עם חברות הפרסום את התחייבותן לפעול בהתאם לחוק. ניתן ללמוד זאת בהיקש מפסק הדין שניתן בעניין א.א. קליניקות כרמל [רע"א 2059/16]. אמנם בעניין זה נידונה שאלת האחריות בנזיקין של מפרסם ולא שאלת הפיצוי ללא הוכחת נזק, אך ביהמ"ש העיר כי כדי לחייב חברה מפרסמת יש להוכיח מודעות לכאורה לאופן הפסול בו התנהלו חברות הפרסום וקביעה זו יפה גם לבחינת התנאי "ביודעין" לפי החוק. יש לקבל את טענת הנתבעת כי הגשת התביעה באמצעות ספאם אוף מהווה למעשה עקיפה של סמכותו של ביהמ"ש לתביעות קטנות. ספאם אוף בפעולותיה משדלת יחידים להמחות את זכות התביעה אליה, תוך גביית תשלום מתאים [עניין פוליאק - ת"ק 51607-11-15]. אופן התנהלותה של ספאם אוף מעלה גם שאלה של עקיפת סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין. התביעה נדחתה.