ע"א 9191/16 תמיר ואח' נ' ברכה

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, ביהמ"ש העליון, הרשם גלעד לובינסקי זיו): צפיה בפסק-דין במערכת נט המשפט אינה מהווה ככלל המצאה.

העובדות: המשיבה טענה כי הערעור הוגש באיחור, וזאת בהסתמך על הרישום במערכת "נט המשפט" לפיה מאן דהוא במשרד ב"כ המערערים צפה בפסק-הדין מושא הערעור ביום נתינתו.

הוחלט: צפייה ביוזמת בעל דין מי מטעמו אינה מהווה, ככלל, המצאה כדין, ואין בה כדי להתחיל את מרוץ הימים להגשת הליך ערעורי [עניין לנגוצקי - ע"א 3693/15; עניין פלונית - בש"א 7703/15]. ב"כ המערערים לא מסר לביהמ"ש את כתובת הדוא"ל שלו לצרכי המצאה ונסיבות אלה אין לקבוע כי בוצעה המצאה אלקטרונית כדין. בהיעדר טענה לפיה יש להחיל את "כלל הידיעה", דין הבקשה להידחות.