סע"ש 19047-11-14 יעקובי נ' אינטואיט (צ'ק) תוכנה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, אזורי לעבודה ת"א, השופטת עידית איצקוביץ): בקשה לגילוי מסמכים מטעם התובעת, המתייחסת לשלושה סוגי מסמכים, לרבות תכולתן המלאה של תיבות הדוא"ל של התובעת אשר הופעלו על שרת הדוא"ל של המשיבה, החל מיום העסקת התובעת אצל הנתבעת ועד ליום סיום העסקתה. נפסק - מעבר לטענת "ההכבדה", טוענת הנתבעת שגילוי תוכן התכתובות עלול לפגוע בסודות מסחריים שלה. הפתרון שהציעה התובעת (מינויו של אדם שיעתיק פרטי שליחה וקבלת דוא"ל ללא תוכן) לא נראה ישים, כל עוד יהיה צורך בהשגחה וביקורת על-ידי מי מהנתבעת. בנוסף, מטרת הגילוי היא להוכיח את שעות העבודה של התובעת, בשעה שניתן להגיע לאותן ראיות דרך עדות התובעת וחקירה נגדית של עדי הנתבעת. הבקשה נדחתה.