ת"א 48243-11-14 לוצאטו נ' Apple Inc

אולי יעניין אותך גם

(החלטה, מחוזי ת"א, השופט דורון חסדאי): בקשת התובע כי המצאת כתב התביעה בתיק למשיבה, Apple Inc, בוצעה כדין, לפי תקנה 482(א) לתקנות סדר הדין האזרחי. התובע טען כי ההמצאה נעשתה למורשה בהנהלת עסקים מטעם המשיבה: חברת אפל ישראל בע"מ. עניין התובענה בטענה להפרת פטנט של המבקש, בין היתר בדרך של שילוב אפליקציה בשם GarageBand במכשירי iPhone של המשיבה. נפסק - המבחן להיותו של מאן דהוא "מורשה בניהול עסקים" לצורך יישום תקנה 482(א), הינו מבחן "אינטנסיביות הקשר" שבין המורשה לבין הנתבע. די בכך שבישראל התנהלה פעילות עסקית מסוימת הנוגעת לנתבע וכי בישראל נמצא מורשה מטעמו, אשר יש להניח בהסתברות גבוהה כי יביא לידיעתו את עובדת הגשת כתב התביעה ואת תוכנו. לצורך קביעה כי אפל ישראל היא "מורשה", אין צורך להתעמק ברמת האחריות של כל גורם במבנה הארגוני ולא בחלוקת העבודה הספציפית בין החברות, אלא די לראות כי ההתקשרות בין החברות, הקשר ביניהן ורמת האינטנסיביות של הקשר, הן ברמה כזו שניתן להניח כי הגורם שנמצא בארץ יביא לידיעתו של הנתבע שבחו"ל את דבר הגשתה של התובענה ואת תוכנה. יש להכיר בהמצאה שבוצעה לאפל ישראל כהמצאה כדין ל- Apple Inc, המשיבה. יש טעם מסוים לפגם בכך שלא הוגש תצהיר מטעם מי מעובדי המשיבה, אלא מטעם עובד אפל ישראל. המצהיר ציין בעצמו כי אינו מצוי בקשר עם המשיבה, אינו עובד עמה ואינו מודע למעשה לפעילותה בישראל. בעובדה זו יש כדי לגרוע מעוצמת טיעוני המצהיר בתצהירו ובעדותו. 

אפל ישראל עושה שימוש באתר האינטרנט של Apple Inc כדי לפרסם משרות. עובדה זו יוצרת מצג לפיה אפל ישראל הינה חלק מ- Apple Inc וכזו הפועלת מטעמה ובהרשאתה, אף אם מדובר בחברה "נכדה". מסקנה זו מתחזקת אף נוכח דברי מנכ"ל Apple Inc, טים קוק, בעת ביקורו בישראל, לפיה החברה מעסיקה 700 עובדים העובדים בישראל ישירות עבורה. הקשר והזיקה בין עובדים אלה לבין Apple Inc ברור ומוחשי ודבריו של טים קוק מעידים על כך נחרצות. יצוין בהערת אגב כי כל החברות עושות שימוש בסמל המסחרי של "התפוח" ובמוניטין הגלום בשם Apple. בפני ביהמ"ש נפרש חומר ראייתי המבסס את המסקנה בדבר הקשר הנדרש לצורך ההכרה בהמצאה שבוצעה לאפל ישראל, כהמצאה כדין ל- Apple Inc. הובאו בפני ביהמ"ש ראיות ונסיבות מהם עולה יותר מסממן של שיתוף פעולה עסקי בין Apple Inc לאפל ישראל ובמצב דברים זה נוטה הכף לראות את אפל ישראל כ"מורשה" מטעם המשיבה. הנסיבות מצביעות על קשר אינטנסיבי בין אפל ישראל למשיבה ואין המדובר בחברות מנותקות או בסניף סתמי המתפקד ללא קשר עם Apple Inc ובלא זיקה ממשית אליה.