ת"צ 18561-12-13 שגב נ' קורל-תל בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי י-ם, השופטת תמר בזק רפפורט): בקשת מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור התובענה כייצוגית. בבקשה נטען, בין היתר, כי חוות דעת הגולשים באתר "מחירון רכב יד 2" הוצגו באופן מטעה, כיוון שלא סווגו לפי תת הדגם הרלבנטי של הרכב בו התעניין הגולש באתר, אלא לפי הדגם הראשי בלבד. המשיבות טענו, בין היתר, כי אופן הצגת חוות הדעת באתר אינו מטעה וכי חישוב הנזקים מופרך. בתשובתן ציינו המשיבות כי העלו גרסה חדשה לאתר, בה מוצגת לצד חוות הדעת גם שם תת הדגם שאליו היא מתייחסת. לנוסח השיפור שהוכנס באופן הצגות חוות הדעת באתר, הסכימו הצדדים על הסתלקות מהתובענה. הוסכם כי למבקש ישולם גמול בסך 70,000 ש"ח וכי המשיבות ישאו בשכר-טרחת ב"כ המבקש בסך 130,000 ש"ח. נפסק - להוציא את שיעורי הגמול ושכר הטרחה שננקבו, יש לאשר את בקשת ההסתלקות, שכן המוסכם בה סביר והולם את נסיבות העניין. התיקון שהוכנס באופן הצגת חוות הדעת מאפשר לגולש להבחין בבירור לאיזה תת דגם מתייחסת חוות הדעת שבה הוא מעיין. בכך בא הפגם שעליו הצביע המבקש על פתרונו, באופן המביא תועלת לכלל ציבור הגולשים באתר המעיינים בחוות הדעת, ומייתר במידה רבה את השקעת המשאבים הכרוכים בבירור בקשת האישור. אין פגם בכך שהפיצוי לא ניתן בגין התקופה שקדמה לפרסום במתכונת העדכנית, על שום שניתן להעריך במידה רבה של ודאות, כי פרק הזמן שנטען כי הוצא לשווא בגין הצגת חוות הדעת במתכונת הקודמת, באותם מקרים בהם הוצא לשווא, היה מינימלי, ואף קיים קושי לאתר ולזהות במי מדובר. בנסיבות העניין שיעור הגמול ושכר הטרחה עליו הסכימו הצדדים הינו מופרז. יש להעמיד את שכר הטרחה על סכום של 41,300 ש"ח ואת הגמול לתובע על סך של 15,000 ש"ח.