ת"ק 23552-12-09 אלכסנדר רדובסקי נ' לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, השופט יואב פרידמן): תביעה לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), האוסר על שיגור "דבר פרסומת", בין היתר באמצעות פקסימיליה, ללא הסכמה מפורשת של הנמען, מראש ובכתב. התובע טען כי הנתבעת שיגרה אליו 6 פקסים בשעות הלילה, שעניינם בהודעות לעסקים ולארגונים בצפון. נפסק - ההודעות מהוות "דבר פרסומת" כמשמעות המונח בחוק והנתבעת מהווה "מפרסם". הנתבעת ציינה כי היא שולחת מיילים ופקסים רבים לגופים שונים ובטעות השתרבב מספר התובע. הנתבעת תשלם לתובע סך של 500 ש"ח בגין כל פרסום ובסה"כ 3,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 300 ש"ח.