ת"צ 56799-03-22 ברר ואח' נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בייצוגית נגד אמישראגז על הפרת חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת נועה גרוסמן):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה (אמישראגז), הפרה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, עת שלחה מסרון הכולל "דבר פרסומת", ללא קבלת הסכמת הנמענים מראש ובכתב, ומבלי לאפשר להם להסיר עצמם מרשימת התפוצה. המשיבה כפרה בטענות המבקשים וטענה, בין היתר, כי היא מקפידה על הוראות חוק התקשורת וכי מדובר בהודעה חד-פעמית, שנשלחה מתוך מטרה שירותית ללקוחות חדשים. הצדדים הגיעו להסכמות על סיום ההליך, הכוללות התחייבות של המשיבה לחדול ממשלוח הודעות בנוסח שנשלח למבקשים, וכן לתת פיצוי כולל בסך 450,000 ש"ח לחברי הקבוצה, בדמות זיכוי בחשבון הגז של כל אחד מהם. הצדדים הסכימו על גמול בסך 10,000 ש"ח לכל אחד מהמבקשים ועל תשלום שכ"ט בסך 92,500 ש"ח.

נפסק: סיום הליך ייצוגי בדרך של פשרה טומן בחובו יתרונות משמעותיים מבחינת הקבוצה המיוצגת. התקשרות בהסדר פשרה לא פעם מקדמת את עניינם של חברי הקבוצה ואף של הציבור בכללותו. במקרה הנוכחי מדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, ועל כן יש לאשרו וליתן לו תוקף של פסק דין. אין כל התנגדות להסדר הפשרה, אלא אך הערות נקודתיות מטעם המדינה שאינן נוגעות לתוכנו של ההסדר. הסדר הפשרה פשוט ליישום ומסתמך על נתוני המשיבה בדבר נמענים שנשלחו אליהם ההודעה. כאשר לפנינו קבוצה תחומה, ידועה וברורה, שמבוססת על נתוני המשיבה, ניתן לומר כי לכל חברי הקבוצה קיימות לכאורה שאלות משותפות של עובדה ומשפט שמקורן במשלוח הודעה הנחזית למפרה של סעיף 30א לחוק התקשורת. הסכום בו יזוכה כל אחד מהנמענים לפי הסדר הפשרה הוא סביר. סיום ההליך בפשרה, כשקיימת אפשרות שהנזק לא יוכח בסופו של יום, היא ראויה ונכונה. נוכח תוצאת הסדר הפשרה, הושגה למעשה מטרת בקשת האישור העיקרית באופן המצמיח תועלת לחברי הקבוצה. אין מקום להתערב בהסכמת הצדדים לגבי הגמול ושכר הטרחה. הסדר הפשרה אושר וניתן לו תוקף של פס"ד.