ספאם ודואל

תא"מ 23640-09-20 ריטרסקי נ' פלוס תקשורת (ע.א) בע"מ ואח'

מצופה מעו"ד המתמחה בתביעות ספאם כי ישלח את הודעת הסירוב בכמה הזדמנויות ודרכים (פסק-דין, שלום רחובות, הרשמת נעמה פרס, 14.10.2023):

העובדות: התובע טען כי הנתבעים הפרו את 'חוק הספאם' [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], כששלחו לו 6 מסרונים ללא הסכמתו. הנתבעת מפיצה מגזינים חינמיים לתושבי גבעתיים ור"ג והנתבע הוא בעל מניות ודירקטור יחיד בה. הנתבעים הכחישו את טענות התובע. ...

ספאם ודואל

ת"צ 38023-09-22 חאיק נ' סיגמא אשד בע"מ

אישור הסתלקות מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה שלחה לו דברי פרסומת בניגוד לחוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], ללא הסכמתם המפורשת של הנמענים וללא אפשרות הסרה. המשיבה כפרה בטענות והשיבה כי שלחה לכל היותר כ-100 הודעות, ...

ספאם ודואל

ת"צ 36066-12-21 חאיק נ' חיים פרנקל השקעות בע"מ ואח'

פשרה מוסכמת בבקשה לייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש, 12.10.2023):

העובדות: בקשה מוסכמת לאישור הסדר פשרה, במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, המפעילה רשת חדרי כושר, שלחה דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי היא פועלת כדין, אך כי ייתכן כי מדובר בטעויות נקודתיות. 

נפסק: ...

ספאם ודואל

ת"צ 24613-05-23 וידיסלבסקי נ' בש-גל ספורט בע"מ

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה הפרה הוראות שונות של חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], לאחר ששלחה דברי פרסומת ללא הסכמה. הצדדים הסכימו שהמשיבה תבצע אסדרה עתידית לפי דרישות החוק, וכן תשלם למבקש ...

ספאם ודואל

תאד"מ 2284-06-21 רוטנשטיין ואח' נ' ברופי בע"מ ואח'

אין לתמרץ תובעים להגיש תביעות ספאם נוספות ונפרדות, רק בשל הציפייה לקבל גמול גבוה מזה שהתקבל בהליך הייצוגי (פסק-דין, שלום בת-ים, השופטת רונית אופיר):

העובדות: ארבע תביעות, המערבות 18 תובעים, שהדיון בהן אוחד. עניין ההליכים בטענה למשלוח הודעות פרסומת בניגוד להוראות 'חוק הספאם' - סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת היא חברה המספקת שירותי ניקיון לספות והנתבע הוא בעליה. התובעים ...

ספאם ודואל

תאד"מ 42846-07-22 דוידוב נ' איל מקיאג' קוסמטיקה (2013) בע"מ

לחיצה על לינק עשויה לחשוף את התובע להונאה, וירוסים ולחשוף את המכשיר לפגיעה קשה (פסק-דין, שלום בת-ים, הרשם אדי לכנר, 28.9.2023):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שיגרה אליו 27 דברי פרסומת, ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ואף לאחר ששלח לנתבעת הודעות סירוב. הנתבעת טענה כי התובע מסר את פרטיו האישיים באתר שלה ונרשם לקבלת ...

ספאם ודואל

ת"צ 55946-05-23 לסרי נ' נחשון ואח'

אישור הסתלקות לא מתוגמלת מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום ת"א, השופטת מיה רויזמן-אלדור, 23.9.2023):

העובדות: בקשה לאישור הסדר הסתלקות לא מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקש הגיש את בקשת האישור נגד חברה העוסקת במענה לסובלים מהזעת יותר, וכן דירקטורים ובעלי מניות בה, בטענה כי הפרו את חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982]. המבקש טען ...

ספאם ודואל

ת"ק 68785-01-23 פרליס נ' ישראכרט בע"מ ואח'

ישראכרט אחראית להודעות ששלחה אמריקן אקספרס העולמית (פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, הרשמת דנה ביאלר):

העובדות: תביעה לפיצוי מכוח חוק הגנת הפרטיות וסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בשל פניות מרובות בדוא"ל, שלטענת התובעת נשלחו אליה מספר פעמים בחודש, בטעות, כאשר כל ניסיונותיה להפסיקן עלו בתוהו. הנתבעות טענו כי מקור ההודעות בחברת אמריקן אקספרס העולמית; כי אין לנתבעות קשר עם ...