חשיפת גולשים

תב"כ 27/21 סיעת ישראל ביתנו נ' שמיר מערכות ומפעלים בע"מ ואח'

אין להפיץ תעמולת בחירות באמצעות מסרונים ללא זיהוי פרטי המזמין (החלטה, ועדת הבחירות המרכזית, השופט חנן מלצר, 26.3.2019):

העובדות: עתירה לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. הוועדה נתבקשה להורות למשיבים 1-3 להימנע מלפרסם מסרונים הנחזים להיות סקרי בחירות, שאינם כוללים את שם העותרת, וכן להורות להם למסור לנסקרים את מלוא הפרטים, לרבות הגורם המממן ...

ספאם ודואל

ת"ק 57811-04-18 גמבורג ואח' נ' לאדילה בע"מ

פרסומת בסמס מחייבת מתן אפשרות להסרה בסמס חוזר (פסק-דין, תביעות קטנות ראשל"צ, הרשמת דליה אסטרייכר, 21.3.2019):

העובדות: התובעות טענו כי הנתבעת שלחה אליהן מסרונים פרסומיים בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובעות טענו כי החלו לקבל את המסרונים לאחר שנרשמו לאתר הנתבעת, וכי המסרונים המשיכו להישלח אליהן למרות ששלחו לנתבעת בקשות הסרה רבות. עוד נטען ...

ספאם ודואל

ת"ק 1016-09-18 ורצמן נ' רוזיטה קוסמטיקס

17 הודעות ספאם הן הפרה בהיקף לא מבוטל וממילא הטרדה שאין להקל בה ראש (פסק-דין, תביעות קטנות ראשל"צ, הרשמת דליה אסטרייכר):

העובדות: התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. לא היתה מחלוקת כי התובע לא היה לקוח של הנתבעת, כי לא מסר לה את פרטיו וכי המשיך לקבל דברי פרסומת ...

ספאם ודואל

תא"מ 25718-04-18 עקיבא נ' לאומי קארד בע"מ

הודעת הסירוב של התובעת נוגעת אליה כ"נמענת" ואינה מתייחסת לכל הנמענים שמסרו את אותה כתובת דוא"ל (פסק-דין, שלום פ"ת, הרשם אורן כרמלי, 14.3.2019):

העובדות: התובעת היא לקוחה של הנתבעת. לטענתה, התובעת שלחה לה 50 הודעות פרסומיות בדוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת לא הכחישה את משלוח ההודעות, אך טענה כי אלה נשלחו לכתובת ...

ספאם ודואל

ע"א 534/17 לפיד ואח' נ' סלקום ישראל בע"מ

שימור הקשר בין עוסק לציבור לקוחותיו הוא עניין לגיטימי וראוי, המקדם יחסי מסחר תקינים (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים עמית, קרא וגרוסקופף, 6.3.2019):

העובדות: ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א [ת"צ 29751-07-14], שאישר באופן חלקי את בקשת המערערים לאישור תובענה ייצוגית. עניין בקשת האישור בטענה כי המשיבה הפרה את סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 - הן בכך ...

ספאם ודואל

ת"צ 10591-05-15 גלסברג נ' פסגות בית השקעות בע"מ

אישור הסכם פשרה במסגרת תובענה ייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת אסתר נחליאלי חיאט, 27.3.2019):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת תובענה ייצוגית. התובע הגיש נגד הנתבעת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה משלוח פרסומי בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בהחלטתו מיום 9.5.2017 אישר בית המשפט את ניהול התובענה כייצוגית. בקשת ...

ספאם ודואל

ת"ק 65027-07-18 פרייפלד נ' אקסיומה פרסום ואינטראקטיב בע"מ

אין מקום להמתין להצטברות כה רבה של מיילים כדי להגיש תביעה (פסק-דין, תביעות קטנות קריות, הרשמת יונת הברפלד-אברהם):

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 13 הודעות דוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובעת אישרה את משלוח ההודעות וכי התובעת לא ביקשה את הסרתה כלל.

נפסק: דין התביעה להתקבל בחלקה. התדפיס שהגישו הנתבעים ...

ספאם ודואל

ת"ק 19390-07-18 אשר נ' ספא O2 ובר בע"מ

נסיבות המקרה מצדיקות לפסוק לחובת הנתבעת את הפיצוי המקסימלי לפי חוק הספאם (פסק-דין, תביעות קטנות ת"א, השופט יאיר חסדיאל):

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 5 דברי פרסומת בדוא"ל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובעת הסכימה למשלוח במהלך ביקור בעסקה של הנתבעת.

נפסק: טענת ההגנה של הנתבעת הוזמה על-ידי התובעת ואף נתחוור ...