הבית הלבן מפרסם אסטרטגיית סייבר לאומית

אולי יעניין אותך גם

הבית הלבן פרסם בסוף השבוע אסטרטגיית סייבר לאומית שנועדה לקבוע את אופן ההתמודדות עם איומים בתחום הגנת הסייבר שמקורם בגורמים מדינתיים ולא-מדינתיים כאחד. באמצעות האסטרטגיה הלאומית מבקש הממשל האמריקני לקדם סביבה דיגיטלית שתאפשר ליישם הגנת סייבר קלה, זולה ויעילה יותר, ולפתח כושר התאוששות גבוה שימתן את ההשפעה של אירועי סייבר.

האסטרטגיה הלאומית מושתתת על חמש אבני יסוד:

  1. הגנה על תשתיות קריטיות – שיפור הזמינות וכושר ההתאוששות של ספקי תשתיות קריטיות ושירותים חיוניים, בין השאר באמצעות קביעת סטנדרטים אחידים לאבטחה, שיתופי פעולה בין המגזר הציבורי והפרטי, ומודרניזציה של הרשת הפדרלית.
  2. נטרול גורמים מאיימים – שימוש בכל הכלים הזמינים לפירוק היכולות של גורמים המאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב, גם באמצעות פיתוח גישה פדרלית רחבה להתמודדות עם אירועי כופרה.
  3. עיצוב כוחות השוק להשגת ביטחון וחוסן – הפחתת הסיכונים הנובעים מפגיעויות באבטחה באמצעות קידום פרטיות וההגנה על מידע אישי, הטלת אחריות על מפתחי מוצרי תוכנה לפיתוח מאובטח, ומתן מענקים ממשלתיים לתשתיות מאובטחות.
  4. השקעה בחוסן עתידי – פעילות מתואמת ליצירת דור חדש של טכנולוגיות ותשתיות שתהיינה חדשניות מחד, ומאובטחות וחסינות מנגד, תוך קידום המחקר בתחום.
  5. קידום שיתופי פעולה בין-לאומיים להשגת מטרות משותפות – יצירת שיתופי פעולה עם מדיניות בעלות השקפת עולם דומה, לשם מאבק בגופים המאיימים על המערכת האקולוגית הדיגיטלית וסיוע משותף בהתמודדות עם אירועי סייבר.

אין זה הצעד הראשון שממשל ביידן נוקט בתחום הגנת הסייבר. בין השאר, הנשיא האמריקני חתם בעבר על צווים נשיאותיים בנושא שיפור הגנת הסייבר בתשתיות קריטיות, קידום היערכות הסייבר הלאומית, והגנה על מידע רגיש מגורמים זרים עוינים. האסטרטגיה הלאומית נועדה להשלים את הצווים הללו.