בג"ץ הגביל פעולתה של ועדת הבדיקה לשימוש ברוגלות

אולי יעניין אותך גם

ועדת הבדיקה הממשלתית לבחינת השימוש המשטרתי ברוגלות לא תעסוק בהליכים פליליים תלויים ועומדים, ותמנע מפעולה המקימה חשש לפגיעה בהליכים עד למתן החלטה אחרת. כך קבע בית המשפט העליון, בצו ארעי. הצו ניתן במסגרת עתירה הדורשת לבטל את הקמת ועדת דרורי לבחינת שימוש המשטרה ברוגלות (פרשת פגסוס), ולחילופין לבטל את סמכותה לבחון תיקים תלויים ועומדים בפני בתי המשפט. את העתירה הגישו באוגוסט אשתקד ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, ומפקד חיל האוויר ומנכ"ל משרד הבטחון לשעבר, אלוף (מיל.) אמיר אשל לצד שורה של עורכי דין מהמשרדים הגדולים בישראל. 

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", ועדת הבדיקה הודיעה על הקפאת פעולותיה, ולכן בג"צ נמנע מהוצאת צו ביניים אך ביקש להודיע על כל שינוי בפעילות הועדה 10 ימים מראש. בעקבות הודעת ועדת הבדיקה על חידוש פעילותה במתווה מצומצם תוך הטלת מגבלות יזומות על פעילותה, הגישו העותרים בקשה נוספת למתן צו ביניים. בהחלטה זו הוגבלו פעולות הוועדה בהתאם למתווה המצומצם שציינה הוועדה, תוך הימנעות מעיסוק בהליכים פליליים תלויים ועומדים ומכל פעולה המקימה חשש לפגיעה בהליכים. בהמשך, ועדת הבדיקה הודיעה על הרחבת פעילותה וביטול המגבלות שהשיתה על עצמה. בעקבות זאת, הגישו העותרים בקשה נוספת להוצאת צו ביניים.

בג"צ הורה כי יש להותיר על כנן את המגבלות שהוטלו עד כה, וקבע שפעילות הוועדה עד למתן החלטה אחרת תוגבל "לגיבוש נהלי הוועדה, איסוף חומר ולימוד הנושאים שעל הפרק על ידי הוועדה, [ובכלל זאת] קביעת סדרי הדיונים, גיבוש הצוות המקצועי שיסייע לה בעבודתה, לימוד הסוגייה ואיסוף פניות מן הציבור, כמו גם לאיסוף חומרים ראשוניים מהגורמים הרלוונטיים ולשיח ולראיונות מקדימים על בעלי עניין לשם לימוד המידע הנדרש על ידי הוועדה". הצו הארעי קובע גם שעל הוועדה להימנע מעיסוק בהליכים פליליים תלויים ועומדים או בכל פעולה אחרת המקימה חשש לפגיעה בהם, עד להכרעה בבקשה לצו ביניים.