עתירה לעליון נגד ועדת הבדיקה לרוגלות

אולי יעניין אותך גם

לבית המשפט העליון הוגשה הבוקר עתירה בהולה נגד ראש הממשלה, שר המשפטים והממשלה, המבקשת לבטל את הקמת ועדת דרורי, לבחינת השימוש המשטרתי ברוגלות. לחילופין מבקשת העתירה לבטל את סמכות הוועדה לבחון תיקים תלויים ועומדים בפני בתי המשפט. העתירה מבקשת גם להוציא צו ביניים המתלה את תוקפה את החלטת הממשלה ולהורות על  הקפאת כלל פעולותיה של ועדת הבדיקה הממשלתית עד להכרעת בג"צ.

לדברי העתירה, "החלטות השר והממשלה התקבלו  תוך התעלמות בוטה מהמלצתם החד משמעית של כל גורמי הביטחון הרלבנטיים לנושאים שהוטל על הועדה לבדו ובהם המועצה לביטחון לאומי (המל"ל) ושירות הביטחון הכללי (שב"כ), אשר כולם חיוו דעתם כי הקמת הועדה תפגע בביטחון המדינה". בפרט, טוענים העותרים, הקניית הסמכויות לוועדה לערוך בדיקה ביחס להליכים פליליים תלויים ועומדים איננה בסמכותם של שר המשפטים והממשלה.

העתירה מתארת את החלטת הממשלה להקים את ועדת הבדיקה ככזו "הטובלת כל כולה בשיקולים זרים והמניעים להקמתה פסולים בתכלית, בראשם הרצון לסייע בניהול הגנתו של העומד בראשה של הממשלה שמינתה את הועדה ואשר טבול הוא עד מעל ראשו בניגוד עניינים בשל הליכים פליליים המתבררים בימים אלה בפני בית המשפט"

ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, ומפקד חיל האוויר ומנכ"ל משרד הבטחון לשעבר, אלוף (מיל.) אמיר אשל, הם העותרים הראשונים. לצדם עותרים שורה של עורכי-דין מהמשרדים הגדולים בישראל. את העתירה הגישו עוה"ד יוסי בנקל, שמואל גלינקא, אלי כהן ומעיין גבאי ממשרד עוה"ד שבלת ושות'.