בריטניה מעדכנת את העקרונות המנחים לשימוש בבינה מלאכותית

אולי יעניין אותך גם

ממשלת בריטניה פרסמה את התייחסותה להערות הציבור שנמסרו לטיוטה הראשונה של דו"ח המדיניות לבינה המלאכותית מחודש מרץ 2023. הטיוטה הציגה אז חמישה עקרונות-על לבינה מלאכותית: בטיחות, שקיפות, הגינות, אחריות ותיקון תוצאות מזיקות במקרה הצורך. מטרת טיוטה המדיניות היתה לצמצם את אי-הוודאות הרגולטורית בנושא בינה מלאכותית.

ההתייחסות שפרסמה ממשלת בריטניה לטיוטה הראשונה מדגישה את מחויבותה לפיתוח רגולציה בתחום הבינה המלאכותית במטרה לנצל את היתרונות הגלומים בטכנולוגיות האלה, תוך התייחסות לסיכונים ואתגרים פוטנציאליים. לפי עמדת הממשלה, יש להקים פונקציה שתבחן את ההתנהלות בעניין בינה מלאכותית בבריטניה ותטפל בפערים רגולטוריים. הממשלה ציינה כי היא כבר החלה בנקיטת צעדים להקמת פונקציה שכזו.

בנוסף, התייחסה הממשלה למספר רגולטורים שכבר החלו לנקוט בפעולות בהתאם לגישה המוצעת בדוח. לדברי הממשלה, נערכים מאמצים להבטיח יישום יעיל של עקרונות אלה במשרדים נוספים. דוגמא לכך היא רגולטור הפרטיות הבריטי (Information Commissioner's Office) אשר פרסם גם הוא הנחיות בנושא הגנת הפרטיות בבינה מלאכותית.

ההתייחסות העדכנית של ממשלת בריטניה מפרטת פעולות הנוספות שהיא מעוניינת לנקוט בשנת 2024 בתחום הבינה המלאכותית.
הממשלה תפעל להמשך פיתוח מדיניות לרגולציה של בינה מלאכותית, תעודד שימוש בבינה מלאכותית בתעשייה ותתמוך בחברות אשר ישתמשו בטכנולוגיה זו. בין היתר, תשקיע הממשלה יותר מ-100 מיליון ליש"ט במימון ליוזמות הנוגעות לבטיחות בשימוש בינה מלאכותית, תמיכה בפיתוח מיומנויות רגולטורים ושותפויות בינלאומיות בנושא אחריות בשימוש בבינה מלאכותית.

ממשלת בריטניה מציינת עוד שיידרשו צעדים נוספים כדי לטפל בנזקים פוטנציאליים הקשורים לבינה מלאכותית, וכי קידום חקיקה בעניין יישקל כאשר יתבהרו הסיכונים בתחום.