הממשלה מקדמת חקיקת פרטיות

אולי יעניין אותך גם

ועדת השרים לחקיקה אישרה להחיל דין רציפות על תיקון מספר 14 לחוק הגנת הפרטיות, שהונח על שולחן הכנסת בינואר 2022, אושר בקריאה ראשונה והועבר לועדת החוקה, חוק ומשפט שקיימה עליו מספר דיונים לפני פיזור הכנסת ביוני 2022. החלטת ועדת השרים מאפשרת להמשיך לדון בהצעת החוק בכנסת הנוכחית מהנקודה שבה הופסקה בכנסת הקודמת, וכך להכינה לקריאה שניה ושלישית. הצעת החוק כוללת בין היתר, הרחבת סמכויות אכיפה של הרשות להגנת הפרטיות, עדכון הגדרות מהותיות בחוק הגנת הפרטיות, וצמצום של חובת רישום מאגרי המידע. מקור: הודעת הרשות להגנת הפרטיות.

בנוסף, ועדת החוקה, חוק ומשפט תקיים ב-23 באפריל דיון על טיוטת תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאיזור הכלכלי האירופי). כזכור, התקנות מציעות לחייב בעלי מאגרים בחובת מחיקת מידע, הגבלת החזקת מידע שאינו נחוץ, חובת דיוק מידע, חובת יידוע והגדרות נוספות למידע רגיש רק לגבי מידע שהועבר מהאזור הכלכלי האירופי שלא על ידי נושא המידע עצמו. טיוטת התקנות עוררה ביקורת חריפה של מומחי הגנת פרטיות, שציינו כי ההחלטה להעדיף אירופיים על פני אזרחי המדינה היא מפלה ומקוממת.