ארה"ב: חוק פרטיות חדש במדינת איווה

אולי יעניין אותך גם

בית הנבחרים והסנאט של מדינת איווה (Iowa) בארצות הברית אישרו לפני ימים אחדים בקריאה סופית את חוק הגנת המידע החדש. החוק יחול על עסקים שמעבדים מידע על 100,000 או יותר מתושבי המדינה, או שלפחות מחצית מהכנסתם השנתית ;ברוטו היא ממכירת מידע בזמן שהם מעבדים מידע על 25,000 או יותר מתושבי המדינה. בכך תהפוך איווה למדינה השישית עם חקיקת הגנת מידע רחבה, לאחר קליפורניה, וירג'יניה, קולורדו, יוטה וקונטיקט.

החוק החדש באיווה יחייב עסקים שכפופים להוראותיו ליישם אמצעי אבטחת מידע נאותים ולמסור מדיניות פרטיות מתאימה. הם יהיו רשאים לאסוף ולהשתמש במידע רק למטרות שהן לגיטימיות, נחוצות ומידתיות. החוק יחייב בעל שליטה במידע (Controller) הנעזר במעבדי מידע (Processor) לחתום על חוזה בכתב המסדיר את מערכת היחסים ביניהם ואת חובות המעבד. החוק יקנה לכל נושא מידע מספר זכויות, בהן הזכות לקבל עותק מהמידע שהעסק מעבד אודותיו, להורות על מחיקתו, ולהורות שלא יימכר ושלא ישמש לפרסום ממוקד ברשת.

סמכות האכיפה תהיה מסורה באופן בלעדי לתובע הכללי של המדינה, והחוק לא יקנה עילת תביעה אזרחית לנושאי מידע שנפגעו מהפרתו. החוק ייכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2025, אלא אם מושלת המדינה תטיל על ווטו בזמן הקרוב.