יוטה בדרך לחקיקת חוק הגנה על פרטיות צרכנים

אולי יעניין אותך גם

חוק פרטיות הצרכנים של מדינת יוטה (Utah Consumer Privacy Act - UCPA) אושר בבית הנבחרים ובסנאט המדינתי ונמצא בשלבי עריכה טקסטואלית סופית לקראת שיגורו לאישור המושל. אם יאושר, החוק ייכנס לתוקף בסוף שנת 2023 ויוטה תהפוך למדינה הרביעית בארה"ב המחוקקת חוק פרטיות מקיף – אחרי קליפורניה, וירג'יניה וקולורדו.

החוק עתיד לחול על כל בעל שליטה במידע או מעבד מידע שיש לו עסקים ביוטה או שמציע שירות או מוצר באופן ממוקד לתושבי יוטה, ובלבד שהרווחים השנתיים שלו גבוהים מ-25 מיליון דולר, ושבנוסף הוא אוסף או מעבד מידע אישי על 100,000 צרכנים מיוטה בשנה או יותר, או שלפחות מחצית מרווחיו נובעים ממכירת מידע בעודו מעבד מידע על 25,000 צרכנים מיוטה בשנה או יותר. גופים מסוימים, דוגמת משרדים ממשלתיים ומוסדות השכלה גבוהה, מוחרגים מתחולת החוק באופן מפורש.

בדומה לחוקים מדינתיים מקבילים בארה"ב, החוק ביוטה יעניק לצרכנים, בין השאר, את הזכות לעיין במידע על אודותם, לבקש את מחיקתו (אם כי זכות זו מצומצמת רק למידע שהצרכן עצמו סיפק), לקבל עותק של המידע, לסרב למכירת המידע שלהם, וכן לסרב לעיבוד המידע שלהם למטרות פרסום ממוקד. עם זאת, לא תהיה לתושבי יוטה עילת תביעה אזרחית מכוח החוק ואכיפתו תתבצע באופן בלעדי על ידי התובע הכללי של יוטה.