הצעות לדירקטיבות אירופאיות חדשות על אחריות מוצרים ובינה מלאכותית

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי פרסמה בשבוע שעבר שתי הצעות חקיקה חדשות: דירקטיבה מעודכנת לאחריות על מוצרים (Product Liability Directive) ודירקטיבה לאחריות על בינה מלאכותית (AI Liability Directive). הדירקטיבה המעודכנת לאחריות על מוצרים נועדה להעניק לעסקים וודאות משפטית כדי שיוכלו להשקיע במוצרים חדשים וחדשניים, תוך הבטחה שנפגעים יוכלו לקבל פיצוי הוגן כאשר מוצרים פגומים גורמים נזק, לרבות מוצרים דיגיטליים ומוצרים מחודשים. הדירקטיבה על אחריות על בינה מלאכותית נועדה ליצור איזון בין הגנה על צרכנים וטיפוח חדשנות והסרת חסמים לקורבנות המבקשים לקבל פיצויים, תוך הטלת אחריות על החברות הפועלות בתחום הבינה המלאכותית.

הדירקטיבה המעודכנת לאחריות על מוצרים מגבירה את האחריות הקפידה של יצרנים לפיצויים במקרה של פגיעה ברכוש או בנפש, או במקרה של אובדן נתונים. היא עושה זאת באמצעות -

  • עדכון כללי האחריות למודלים העסקיים של חברות שמשנות את מוצריהן בתכיפות.
  • עדכון כללי האחריות למוצרים דיגיטליים, הכוללים חובת פיצוי על נזק שנגרם על ידי רובוטים, רחפנים או מערכות חכמות שאינם בטיחותיים בשל עדכוני תוכנה, מערכות בינה מלאכותית, שירותים דיגיטליים או פרצות אבטחה.
  • הטלת האחריות על יבואנים ונציגי יצרנים באיחוד האירופי, כאשר היצרן נמצא מחוץ לאיחוד האירופי.
  • הטלת חובות נוספות על יצרנים כדי לאפשר קיום תביעות נגדם, כגון דרישה מיצרנים לחשוף ראיות, הרחבת פרק הזמן בו ניתן להגיש תביעות, והקלת נטל ההוכחה על צרכנים במקרים מורכבים, כמו מקרים הנוגעים לתרופות או לבינה מלאכותית.

הדירקטיבה לאחריות על בינה מלאכותית מקלה על קורבנות שנפגעו ממוצרים או שירותים המיישמים בינה מלאכותית (AI) לקבל פיצויים. היא מאפשרת להם להנות מרמת הגנה זהה לזו של קורבנות שנפגעו מכל נזק אחר, על ידי:

  • קביעת כללים אחידים לגישה למידע והטלת נטל ההוכחה ביחס לנזקים שנגרמים על ידי מערכות AI.
  • הרחבת ההגנות לקורבנות פרטיים ועסקיים והגברת האחריות של חברות בתחום ה-AI, במטרה לכסות מקרים שהם מעבר לתחום הדירקטיבה לאחריות על מוצרים. בין הדוגמאות: הפרות פרטיות, נזקים שנגרמו עקב בעיות בטיחות, ופיצויים כאשר ה-AI ביצעה אפליה פסולה.
  • הקלות בהליך המשפטי להוכחת סיבתיות לנפגעים ממערכות AI, באמצעות "חזקת הסיבתיות" הפועלת לטובת הקורבן, כאשר קיים קשר סיבתי סביר לנזק שנגרם על ידי ה-AI.
  • זכות גישה לראיות מחברות וספקים במקרים בהם מעורבת מערכות בינה מלאכותית בסיכון גבוה (מערכות רפואה, תעבורה, תעסוקה, משפט וכו').

הדירקטיבות האלו מצטרפות ונועדו להשלים את טיוטת תקנות להסדרת בינה מלאכותית, שפרסמה הנציבות בשנה שעברה. הפרלמנט האירופי והמועצה האירופית יצטרכו כעת לאמץ את הצעות הנציבות כדי שיכנסו לתוקף. לאחר מכן, המדינות החברות באיחוד האירופאי יצטרכו לחוקק חקיקה לאומית המיישמת את כללי הדירקטיבה על אחריות בינה מלאכותית שנתיים לאחר כניסתה לתוקף, ואת כללי הדירקטיבה על האחריות מוצרים שנה לאחר כניסתה לתוקף.

לקריאת ההנחיות המלאות: Product Liability Directive, AI Liability Directive.