אירופה מפרסמת טיוטת תקנות לאסדרת בינה מלאכותית

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי פרסמה טיוטת תקנות להרמוניזציה של הדין על בינה מלאכותית. התקנות נועדו להסדיר את השימוש בבינה מלאכותית במדינות האיחוד האירופי בארבעה היבטים עיקריים:

  1. בטיחות השימוש בבינה מלאכותית והבטחה שהשימוש בה נעשה תוך כיבוד זכויות וערכי יסוד
  2. הגברת הוודאות משפטית לתמיכה בהשקעות ובחדשנות בבינה מלאכותית
  3. הגברת המשילות והאכיפה האפקטיבית של זכויות יסוד ודרישות בטיחות החלות על מערכות בינה מלאכותית
  4. קידום שוק ליישומי בינה מלאכותית חוקיים, בטוחים ומהימנים, ומניעת פיצול השוק באיחוד האירופי

טיוטת התקנות מציעה הגדרה ל"בינה מלאכותית" - תוכנה המבוססת על טכנולוגיות כדוגמת למידת מכונה, מערכות ידע ושיטות סטטיסטיות, המסוגלת לחולל עבור מטרה מוגדרת פלט כגון תוכן, ניבויים, המלצות או החלטות שיש בהם להשפיע על הסביבה.

הטיוטה, שמונה כ-75 סעיפים ושמונה נספחי חקיקה, אוסרת מפורשות על פעילויות בבינה מלאכותית שהן מזיקות במיוחד כדוגמת אלה המכוונות לתת-המודעות האנושית או מנצלות לרעה קבוצות מוחלשות.

בנוסף, מערכות בינה מלאכותית בעלות סיכון גבוה לבריאות האדם, לבטיחות או לזכויות יסוד יידרשו לעמוד בדרישת מהימנות מיוחדות ולעבור תהליכי תאימות לפני שיוכלו לפעול בשוק האירופי. מערכות בינה מלאכותית שפועלות מול בני אדם, מפענחות רגשות או מחוללות תוכן יידרשו לעמוד בדרישות שקיפות מיוחדות.

טיוטת התקנות גם מייעדת הקמה של רגולטורים מדינתיים לפיקוח ואכיפת התקנות וכן מועצה האירופית לבינה מלאכותית המשמשת כגוף מייעץ לנציבות האירופית ומסייע ביישום ואכיפת התקנות.

law.co.il מזכיר כי להבדיל מגישת האסדרה המקיפה והמאסיבית של האיחוד האירופי, ישראל מסתפקת בקול קורא לציבור למסור מידע ולהביע עמדה לגבי חסמים רגולטוריים ורגולציה אפשרית ביחס לתחום הבינה המלאכותית.