דלאוור משיקה פורטל פרטיות חדש

אולי יעניין אותך גם

היחידה להגנת הצרכן במשרד המשפטים במדינת דלאוור שבארצות הברית השיקה פורטל פרטיות חדש, שיסייע לצרכנים ולעסקים לנווט בין הוראות חוק הפרטיות החדש של דלוואר. הפורטל יספק מידע חיוני שיסייע לעסקים בציות לחוק טרם כניסתו לתוקף, וכן יכיל חומרים ומידע רלוונטיים לצרכנים שיתעדכנו באופן תקופתי.

החוק, שייכנס לתוקף בתחילת חודש ינואר, יטיל שורת חובות הנוגעות לאיסוף ולעיבוד מידע על כל מי שמנהל עסקים בדלאוור (לרבות מלכ"רים) או מייצר מוצרים או שירותים המכוונים לתושבי דלאוור, אם במהלך השנה הקלנדרית הקודמת:

  • עיבד מידע אישי על 35,000 או יותר תושבי דלאוור, מלבד מידע אישי המשמש רק לצורך תשלום עבור עסקה.
  • עיבד מידע אישי על 10,000 או יותר תושבי דלאוור, ואגב כך יותר מ-20 אחוז מההכנסה השנתית שלו מופקת ממכירת המידע.
  • החוק יגביל עיבוד מידע רק למידה הרלוונטית וההכרחית בסבירות למטרות שלשמן הוא נועד. החוק גם יחייב לקבל את הסכמת נושא המידע כדי לעבד מידע רגיש או מידע אישי שאינו נחוץ באופן סביר למטרות שהוצגו לנושא המידע.

מקור: CoastTV (מאת: מדלן אוברטרף).