מידע מביט ופייבוקס יוצג כחלק מהפעולות בחשבונות הבנק

אולי יעניין אותך גם

תאגיד בנקאי יחויב להציג ללקוחותיו מידע על פעולות התשלום שביצעו או שבוצעו לטובתם באפליקציות תשלום כדוגמת Bit ו-Paybox, במטרה לאפשר ללקוח לקבל גילוי אפקטיבי ולעקוב אחר פעולות כאמור. כך קובעות הוראות ניהול בנקאי תקין (נב"ת) מס' 427 של הפיקוח על הבנקים שפורסם היום (א').

הנב"ת נועד להשלים את חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, המסדיר את תחום שירותי התשלום ואמצעי התשלום, לנוכח מגמת התרחבות אמצעי התשלום הזמינים לציבור - ובייחוד לאור העלייה בשימוש בשירותי התשלום הדיגיטליים. הנוהל קובע כי המידע על פעולות באפליקציות התשלום יוצג ללקוחות כחלק מהדיווחים השוטפים שהם מקבלים ממנהל חשבון העו"ש וממנפיק כרטיס החיוב, בכל הערוצים בהם הם מספקים דיווחים כאמור. הדיווח יכלול את שם האפליקציה בה בוצעה הפעולה, שם המשלם או המוטב ותאריך החיוב או הזיכוי (לפי העניין), סכום הפעולה ומטרת ביצועה.