האיחוד האירופי הכריז על תאימות בריטניה

אולי יעניין אותך גם

נציבות האיחוד האירופי הכריזה היום כי דיני הגנת המידע בממלכה המאוחדת תואמים לרמת ההגנה הקיימת באיחוד האירופי. החלטת הנציבות התקבלה הן לגבי ה-GDPR והן לגבי הדירקטיבה האירופית להגנת מידע שמעבדות רשויות אכיפת חוק. ההכרזות נעשו בהמשך ליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי ב-1 בינואר השנה ובהמשך לטיוטת ההחלטה של הנציבות האירופאית בעניין. ההכרזה מאפשרת העברה חופשית של מידע אישי שמקורו באיחוד האירופי לעיבוד בבריטניה ללא צורך בהסדרים או חוזים מיוחדים אחרים.

ההכרזות תקפות לארבע שנים שבסיומן הן יפקעו אלא אם הנציבות תחדש את ההכרזה בהליך חוזר. הנציבות גם נדרשת לבחון את השינויים בדיני הגנת המידע בבריטניה לאורך השנים הבאות. הנציבות החריגה מההכרה תחום אחד של עיבוד מידע - עיבוד לצורכי בקרת הגירה לבריטניה - שזוכה לחריג נרחב בדיני בריטניה. חוות הדעת על ההכרה בבריטניה שפרסמה מועצת הרגולטורים להגנת מידע של מדינות האיחוד האירופי הדגישה את הבעייתיות בחריג הזה. הנושא גם נתון לביקורת שיפוטית של בית משפט בבריטניה.

החלטת התאימות התקבלה ימים אחדים לפני פקיעת הסדר העברת המידע הזמני שנקבע בהסכם הסחר בין בריטניה לאיחוד האירופי שנחתם לפני חצי שנה. ההודעה על ההכרה בתאימות של בריטניה התקבלה בשביעות רצון רבה בממשלת הוד מלכותה.