הסכם סחר חדש בין בריטניה לאיחוד האירופי מבטיח המשכיות העברת מידע

אולי יעניין אותך גם

ברגע האחרון, ימים ספורים בלבד לפני שבריטניה תעזוב באופן רשמי את האיחוד האירופי, נחתם בין הצדדים הסכם סחר חדש, המבטיח, בין היתר, את המשכיות העברת המידע האישי מאירופה לבריטניה.

עם התנתקותה הסופית של בריטניה מהאיחוד האירופי, העברת מידע אישי הכפוף ל-GDPR לעיבוד בבריטניה תיחשב להעברה מחוץ לאירופה, ובהיעדר הכרה בבריטניה כמדינה שדיניה מספקים רמה נאותה של הגנה על מידע, היו אמורים לחול עליה הכללים הקבועים ב-GDPR להעברה מסוג זה, המחייבים מנגנוני העברה מיוחדים.

על פי ההסכם, ניתן יהיה להמשיך להעביר מידע באופן חופשי ממדינות ה-EEA לבריטניה, למשך תקופה של עד 6 חודשים מיום חתימתו, או עד שתתקבל החלטת תאימות באשר לבריטניה. תקופת המעבר עשויה להסתיים כבר לאחר ארבעה חודשים אם אחד הצדדים יביע התנגדות.