ועדת שרים החליטה: מעקבי השב"כ יצומצמו ב-20 בינואר

אולי יעניין אותך גם

ועדת שרים המבקרת את השימוש בכלי השב"כ להתחקות אחר נתיבי ההדבקה האפשריים של חולי קורונה מאובחנים החליטה שמ-20 בינואר יצומצמם השימוש בשירות רק לנדבקים אינם משתפים פעולה בחקירה אפידמיולוגית אנושית וכן במקרים של עלייה משמעותית בתחלואה. בדיון הבא שייערך בעוד כשלושה שבועות, תקבע הוועדה ההגדרות לסרבני חקירות אפידמיולוגיות וכן את מספר הנדבקים היומי המאפשר שימוש באיכונים.

החלטה נסמכה על המלצת משרד המודיעין ועמדת שב"כ, שלפיה על רקע מגמת השיפור במערך החקירות האפידימיולוגיות, מומלץ לחדול מהפעלה גורפת של איכוני שב"כ ויש להפעיל אותם בצורה ממוקדת. על פי נתונים שהוצגו בוועדה, כ-93% מכלל הנדבקים כיום מאותרים על ידי מערך החקירות האפידמיולוגיות בפיקוד העורף. עוד נמסר כי הדבר צמצם את הסיוע הבלעדי של שב"כ ל-7% מהנדבקים. מקור: הארץ (מאת גו'די מלץ).

law.co.il מעיר שב-20 בינואר יפקע חוק הסמכת השירות, מצד אחד, ושישראל מצויה כעת בתחילת גל תחלואה שלישי, מצד שני - מה שמעמיד בספק את הפסקת השימוש בשירות הלכה למעשה.

החלטת ועדת השרים עולה בקנה אחד עם צו על תנאי שהוציא בג"ץ בעתירה של האגודה לזכויות האזרח, עדאללה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות ישראל ובו נדרשה המדינה לנמק, בין השאר, מדוע לא תצמצם את השימוש בשב"כ רק לחולים שאינם משתפים פעולה בחקירות אפידמיולוגיות. בנוסף, לאחרונה התברר כי ניתוח משרד הבריאות את נתוני ההצלחה של השב"כ - שגוי וכי יעילות השב"כ באיתור מגעים של חולי קורונה, נמוכה (על פי דו"ח מבקר המדינה רק 3.5%-4.6% מהמגעים שאיתר השב"כ פיתחו קורונה, לעומת 24% מהמגעים שאותרו בחקירה אנושית). 

איכוני השב"כ החלו במחצית מרץ 2020 עם פרוץ הקורונה, בעקבות העובדה שבישראל לא היה מערך חקירות אפידמיולוגיות מוכן להתמודדות עם המגפה (באותה עת רק 27 אחיות בריאות הציבור צריכות היו להתמודד עם תחקור החולים). ב-8 ביוני החליטה הממשלה לחדול מהאיכונים, בעקבות הירידה בתחלואה ופסיקת בג"ץ שיש לעגן את הסמכת השב"כ בחוק מפורש. קיצור תולדות האיכונים עד לאותו זמן מצוי פה. אולם כשלושה שבועות לאחר החלטתה לבטל את האיכונים, חזרה בה והחליטה לחדש אותם בעקבות ההתגברות בהתפשטות המגפה. ב-1 ביולי אישרה הכנסת את החוק להסמכת השב"כ בגרסה זמנית, שתוקנה והוארכה עד ל-20.1.20201 שבועות ספורים לאחר מכן [חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020]. מאז חידשה הממשלה ואישרה את הסמכת השירות אחת לשבועיים-שלושה וועדת חוץ ובטחון בכנסת אישרה את ההחלטה.