הוארכה הסמכת השב"כ; נבחן חיוב להשתמש באפליקציית המגן

אולי יעניין אותך גם

הממשלה החליטה (שוב) להאריך את הסמכת השב"כ לסייע במאבק הלאומי במגפת הקורונה ממחר ועד 28 באוקטובר. על פי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020, החלטת ההסמכה טעונה אישור של ועדת החוץ והבטחון של הכנסת. בהארכה הקודמת לא קיימה הוועדה דיון ולפיכך החלטת הממשלה קיבלה תוקף מכוח הוראת החוק.

בניגוד לפעמים קודמות הועברה ההחלטה כשהיא כוללת פרוטוקול מישיבת צוות השרים לבחינת הצורך להמשך ההסתייעות בכלי השב"כ, שהתכנס לפי שבוע ב-30 בספטמבר. פרט לחשודים הרגילים (משרד הבריאות חושב שאין ברירה וחייבים שב"כ, הרשות להגנת הפרטיות חושבת שאין תועלת מהשימוש בכלי השב"כ ופגיעתו בפרטיות רעה), חושף הפרוטוקול כמה עמדות מעניינות ומדאיגות – ככל שעוד אפשר להיות מודאג מהצעדים הננקטים בישראל לאחרונה – המלמדות עד כמה המדינה שוקלת להרחיק לכת עוד במעקב אחרי אזרחיה. 

בין השאר, בסיכום הדיון מתבקש משרד הבריאות להכין נוסח שיחייב שימוש באפליקציית המגן ויהיה מוכן לעת הצורך. לצד זו מתבקש המשרד להציג מתווה לתמרוץ השימוש בהמגן באמצעות קמפיין ערבות הדדית, קיצור משך הבידוד לחייבים שהתקינו מראש את האפליקציה, הקלות לעסקים שיחייבו שימושבאפליקציה ועוד.

עלתה בדיון באופן ראשוני האפשרות להשתמש באמצעים טכנולוגיים עקיפים כגון רישומי תחבורה ציבורית, פירוט עסקאות בכרטיסי אשראי, תיעוד ממצלמות אבטחה וכו' (law.co.il מציין שלמיטב ידיעתו הדבר נעשה רק בדרום קוריאה, במסגרת חוק מ-2015 שנערך מראש לאפשרות של מגפה. אמצעים אלה משמשים להתחקות אחר נתיבי ההדבקה של חולים מאומתים בלבד, מופעלים בידי רשויות הבריאות האזרחיות ואינם מתלווים למעקבי שירות הבטחון המקומי).

משתתפי הדיון מוטרדים מאי שיתוף פעולה של אזרחים בחקירות אפדימיולוגיות. פרויקטור הקורונה, פרופ' רוני גמזו, מבקש לקבל מהשב"כ מידע נוסף אבל השב"כ מתנגד לכך בין השאר בשל פגיעה בפרטיות ובסודיות הרפואית. סגן ראש השב"כ מציע לרענן את זכרונם של הנחקרים באמצעות קבלת הסכמתם לעיין בתוכן של הטלפון הסלולרי שלהם.

שר המשפטים, אבי ניסנקורן, סבור שלעת הזו אי אפשר להפסיק להסתייע בשב"כ – מה שלא מפריע לו לומר גם להסתייג מאכיפה של התקנת אפליציית המגן בנימוק ששום מדינה מערבית לא נקטה צעדים לאכיפה אקטיבית של טכנולוגיה (law.co.il חייב להפנות את תשומת הלב לזה שקודם כל ובראש ובראשונה שום מדינה מערבית לא הפעילה את שירות הביון שלה לרגל אחרי כל אזרחיה כי קורונה).

נציג אגף התקציבים במשרד האוצר מודאג מהנזק הכלכלי שנגרם מכך שלמעלה מ- 250,000 איש הוכנסו לבידוד ורק 13% מהם הובחנו כחולים. סגן שר הבריאות, יואב קיש, משיב לו שאלמלא כן 30,000 איש לא היו מאותרים מבעוד מועד דבר שהיה גורר שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים יותר ולפיכך נזק משקי חמור יותר.